Det bortglömda brandskyddet - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Det bortglömda brandskyddet

När man köper en ny bostad är det inte brandskyddet man tänker på. Brandskydd betraktas och hanteras som en hygienfaktor, något som bara finns där. Något man räknar med. När vi köper en bil har vi möjlighet att läsa om säkerhetstester och aktörer som t ex Volvo har säkerhet som ett av sina främsta säljargument. Säkerhet efterfrågas och har ett kommersiellt värde, men så är inte fallet för brandskydd. Kanske ligger här vårt största misslyckande som brandingenjörer och för vår bransch. Vi har helt enkelt inte lyckats att kommunicera vikten av brandskyddet och få omgivningen att aktivt och medvetet värdera det.

Branden på Fågelbacken i Malmö brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

I förra veckan brann ett sekelskifteshus i Malmö där ett fyrtiotal lägenheter nu är brandskadade. Det kommer dröja länge innan det går att flytta tillbaka in i huset. Stora värden har gått förlorade och för den enskilda är det en personlig katastrof. Lyckligtvis var det ingen som skadades i branden. Det finns tidiga uppgifter som pekar på att det var åskan som slog ner i taket och orsakade branden. Oavsett hur branden uppstod är konsekvenserna oproportionerliga.

Det bortglömda brandskyddet brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Branden på Fågelbacken i Malmö visar hur snabbt det kan gå när olyckan är framme.

Brandskyddet sätts gradvis ur spel

Många byggnader i Sverige har liknande vindskonstruktion, allt från radhus till flerbostadshus i flera våningar har denna typ av vind. Ibland saknas brandbegränsande avskiljningar på vinden helt och i andra fall är den genomträngd efteråt av ventilationskanaler, bredbandsdragning och annat. Brandskyddet sätts ur spel och de boende är oftast helt omedvetna om de ökande riskerna. Boverket har gjort flera försök sedan 2003 att informera allmänheten om att brandskyddet på vindar är en känslig punkt i tusentals byggnader runt om i Sverige. På lokal nivå har man i vissa fall gjort inventeringar för att fastställa skyddsnivån. I Uppsala visade det sig i en undersökning mellan åren 2012-2015 att 55 % av undersökta radhus har betydande brister i brandskyddet.

Läs mer: Brandskydd i radhus:


Bristande kunskap och underhåll

I en Sifo-undersökning 2017 ställdes frågan till svenskar om man känner till vilken typ av isolering man har i sin byggnad. Nästan två tredjedelar svarade nej på frågan. Ur brandskyddssynpunkt är typen av isolering och hur den är skyddad en viktig del i byggnadens brandskydd. Känsligare isoleringar så som cellplast behöver skyddas och kan kräva en annan brandskyddsstrategi för byggnaden. I branden i Rinkeby 2009, när sju personer omkom, visade det sig att rökluckan i trapphuset var trasig. Inventeringar innan och efter branden har gång på gång visat hur installationer för brandskydd eftersätts. Kritiska delar i brandskyddet riskerar att fallera på grund av bristande underhåll och förvaltning. Kunskapen om våra byggnaders brandskydd är genomgående låg. Inte ens försäkringsbolagen känner till den enskilda byggnadens brandskydd väl. Premier sätts för en standardbyggnad och möjlighet till en nyanserad premie utifrån ett bättre brandskydd saknas nästan helt. Varken de boende eller försäkringsbolag vet särskilt mycket om sitt brandskydd, och ges inte konkreta anledningar att göra det.

Branden på Fågelbacken i Malmö brandskydd brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Digitalisering – Nyckeln till förbättring

Det är en balans att hitta rätt nivå på brandskyddet. Om inte brandskyddet är ändamålsenligt blir det ineffektivt och leder till stora kostnader. Det finns tydliga exempel på detta också. Det största problemet idag är att det är svårt att göra medvetna val. Brandskyddet är svårt att få grepp om och att ta till sig. Digitaliseringen utgör här en nyckel till förändring. Det som idag hamnar i en dammig rapport kan imorgon finnas lättillgängligt och kommuniceras tydligt till alla parter som behöver informationen och som kan förbättra dagens ofta riskabla situation.

Läs mer: Blogg – Håller vi på att förbjuda vår framtid

Några av oss har börjat ändra vårt arbetssätt och vi tar nu frågan på allvar. Vi har nya konkreta lösningar på väg och de kommer i grunden att förbättra kommunikationen och öka förståelsen för vikten av brandskyddet i både design-/projektering-/byggfasen såväl som i den kritiska och svårhanterliga långsiktiga förvaltningen. Med digitala verktyg underlättar och effektiviserar vi vår förmåga att se över vårt brandskydd och kan samla in och använda informationen strukturerat över tid. Vi kan designa och bygga rätt, fastighetsägare och förvaltare får bättre kontroll och kan planera underhållet effektivare. Boende kan få målgruppsanpassad information och ta medvetna beslut. Risker kan hanteras, olyckor undvikas och konsekvenser av bränder minimeras.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår