Glöm inte ditt skyddsrum - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Glöm inte ditt skyddsrum

Under måndagsmorgonen rapporterade Sveriges Radio om underkända skyddsrum runt om i Sverige. I samband med Coronakrisen har intresset för krisberedskap nått nya höjder och på Briab ser vi ett mönster i samhällets fluktuerande relation till kris.

brandskydd

Krisberedskap hamnade på agendan i och med broschyren Om krisen eller kriget kommer som skickades ut under 2018 och intresset har stadigt ökat under vårens pandemi. Den granskning utförd av P1 Kaliber i Sveriges Radio rapporterade att var tionde skyddsrum som kontrollerades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) förra året inte når kravet att skyddsrummet skulle gå att iordningställa på 48 timmar. Skyddsrum ska kontrolleras vart tionde år, för att säkerställa att de håller rätt standard. Kalibers granskning visar att så sällan är fallet då hela 80% av alla skyddsrum inte genomgått en fullständig kontroll under den utsatta tiden.

Även om det ligger hos MSB att kontrollera beståndet på skyddsrum är det fastighetsägaren som har ansvar för att det ska fungera korrekt under kris. Många skyddsrum används i fredstid som källarförråd eller cykelrum men ska kunna ställas om till skyddsrum inom 48 timmar. Skyddsrum ska bland annat ha rätt typ av ventilation och skyddande filter, liksom tätslutande dörrar och rätt skyltning. Om dessa krav inte nås, eller om skyddsrummet inte kan ställas om för aktivt bruk inom utsatt tid, kan det betyda katastrof.

Trots dessa allvarliga uppgifter är vi på Briab är inte förvånade. Vi har tidigare sett tendensen att ta säkerhet för givet och människans benägenhet till att vaggas in i en känsla av trygghet. Brandskydd är en av dessa säkerhetsaspekter, men även skyddsrum. Däremot har vi sett att vårens pandemi lett till en ökad medvetenhet, att det finns ett större intresse för krisberedskap och att fler är måna om att rusta upp sina skyddsrum. Vi uppmuntrar alla fastighetsägare att initiativ till proaktivt arbete. Istället för att invänta MSBs kontroll kan du boka din egen besiktning och påbörja arbetet för ökad trygghet i ditt område.

Briab erbjuder besiktning och utförandekontroll av ditt skyddsrum. Hör av dig till oss så hjälper vi dig framåt.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår