Att våga ta plats – om brandskyddsarbete i vardagen på Lerums Kommun - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Att våga ta plats – om brandskyddsarbete i vardagen på Lerums Kommun

Stora delar av arbetet med brandskydd styrs av hårda data som lagar, föreskrifter och teknik. Med stöd av dessa och av t ex. Briabs ingenjörer och experter, ritas och byggs det in i våra hus, kontor och fastigheter. Brandskyddet i den dagliga verksamheten är beroende av mycket mer än så för att fungera och skötas effektivt. Inte minst för att hållas på rätt nivå, alltefter att åren går. Som tur är brinner det inte ofta, men det är inte enbart av godo.

Lerum-Hästhagenskolan

Hästhagenskolan i Lerum

Vi på Briab har arbetat med kollegorna på Lerums Kommun sedan 3 år. Uppdraget har utvecklats från att vara en ”kontrollfunktion” till ett nära och levande samarbete, som ständigt utvecklas. Och mycket av utvecklingen  handlar om den löpande utmaningen att hålla brandskyddet på rätt sida om risk i vardagen.

”Brandskydd i förvaltningen är i praktiken genomtänkta skyddsåtgärder som ska kunna upprätthållas över tid. Skyddsåtgärderna utformas efter riskbild och riskacceptans. Utgångspunkten är samhällets riskacceptans som styr i form av myndighetskrav och därefter kan det t ex. finnas försäkringskrav och slutligen verksamhetens egna ambitioner. Uppdraget är att hantera risker medvetet och på ett kostnadseffektivt sätt. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om riskhantering och inte riskeliminering. Riskeliminering är svårt, om inte omöjligt, och alldeles för kostnadskrävande.”  sammanfattar Philip Hellberg, ansvarig för uppdraget med Lerums Kommun på Briab.

 

Lerum_Vuxenutbildning

Lerums Vuxenutbildning på Alingsåsvägen 7

Från reaktivt till pro-aktivt

I Lerums Kommun har den övergripande målsättningen för brandskyddsarbetet varit att vända på steken. Att ta sig an den mödosamma resan att gå från att rätta till fel, till att förebygga och utbilda. En stor del av arbetet har handlat om att skapa insikt och förutsättningar för ett levande brandskyddsarbete. För att den funktionen ska upprätthållas krävs rätt förutsättningar för att få det att fungera och det ställer krav på balans mellan nödvändiga kunskaper och dokumenterade underlag.

Både Klaus Gustavsson, säkerhetsingenjör på det som heter KVL, kommunens verksamhetslokaler och Christian Lööf som är övergripande brandskyddssamordnare har haft en tydlig målbild och full agenda sedan ett par år. Och där har vi på Briab haft förmånen att stödja och bidra.

”Vi kan bara konstatera att okunskap har gjort att vi på kommunen har haft ett otydligt ansvar i frågan, vilket ofta resulterat i ett otillräckligt brandskydd. Men det har vi ändrat på och än bättre ska det bli”, säger Klaus

En insiktsresa

För Christian, som kom från Räddningstjänsten och den tydliga uppgiften som brandman, till rollen som brandskyddssamordnare på Lerums kommun blev den nya verkligheten påtaglig och inte helt det han hade förväntat sig.

”Det var lite som att gå in i ett mörkt barn-rum med legobitar överallt på golvet. Efter ett tag kändes det smärtsamt tydligt att det fanns en del att plocka upp och lägga iordning”

Insikten blev att arbetet nu handlade om att identifiera de faktiska problemen och bristerna, men kanske ännu tydligare såg han behovet av att jobba med attityder och inställningar till brandskyddet i verksamheten. För den tekniska och organisatoriska expertisen och konkreta problemlösningarna vände han sig till Briab och Philip.

”Jag förstod tidigt att jag omöjligt kan leverera allt. Från början tänkte jag att min operativa och praktiska erfarenhet som brandman var min största tillgång, men jag insåg snart att mitt uppdrag var att leta och definiera problem och sedan låta Briab hitta en lösning.

Ett bra exempel på problemletandet är t ex. när Christian insåg att ungdomar ”sover över” i kommunens lokaler vid sportevenemang sågs som helt naturligt och odramatiskt av kommunens medarbetare. Det rådde en  ”så har vi alltid gjort”- attityd till förfarandet. Ur ett brandskyddsperspektiv är det en betydligt större fråga. Skall ett lag fotbollsungdomar sova över i en av kommunens lokaler krävs en helt annan brandskyddsklassning än den lokalen har för sitt daglig ändamål. Och någon på kommunen kommer att stå som ansvarig om olyckan väl är framme. Problemet i fallet var inte brandskyddsklassningen, utan inställningen och den bristande kunskapen hos de som tog besluten. Christian sammanfattar att det handlar om att skapa insikt och kanske t o m intresse för brandskyddsfrågor. I värsta fall har han kraften i gällande lagar att ta till. Det har hänt att verksamheter har fått stänga till dess acceptabel nivå har nåtts, men det är långt ifrån idealet att behöva störa kommunens viktiga verksamheter.

Skärmavbild 2021-08-31 kl. 17.52.21

Christian Lööf, övergripande brandskyddssamordnare i Lerums kommun

Steg för steg med ett tydligt mål

”Jag tycker att vi har jobbat konsekvent och metodiskt med ett tydligt mål framför oss. Eller, snarare, vi har haft ett antal mål framför oss och Briab har hjälpt oss utveckla ett arbetssätt och samverkan som jag värderar högt, säger Klaus Gustavsson.

Klaus är, som sagt, säkerhetsingenjör och ansvarig för säkerheten på KVL och berättar hur kommunens över 100 fastigheter steg för steg nu gås igenom och förses med dokumentation och underlag som möjliggör ett fullgott och effektivt brandskyddsarbete. Ett drygt 10 tal fastigheter genomlyses varje år med målet att hela beståndet ska vara dokumenterat och i fas.

”Vårt samarbete med Briab har utvecklats hela tiden och dom har engagerat sig djupare i vår organisationsutveckling än att bara ”lösa uppdrag” vilket hjälpt oss framåt mot våra mål, säger Klaus

Utöver det målinriktade arbetet med att säkra alla kommunens fastigheter jobbas det med frågor som SBA, löpande bristhantering, men även utbildning står högt på agendan, där kommunens personal skall känna sig säkra och kunniga på att hantera och agera i en brandsituation – före, under och efter.

Samverkan sparar pengar

Räddningstjänstens arbete med tillsyn är en viktig del i samhällets säkerhetsarbete och varje år görs dessa även på Lerums kommuns fastigheter och lokaler. Ofta resulterar dessa i en åtgärdslista vilket är förknippat med arbete och kostnader.

”Med Briabs stöd och kunskap lyckas vi nuförtiden hitta smarta lösningar på 7 av 10 åtgärdskrav. Lösningar som sparar kostnader samtidigt som vi uppfyller kraven från Räddningstjänsten och samhället, konstaterar Klaus.

Att ifrågasätta och granska Räddningstjänstens tjänsteanteckningar på åtgärder var till en början inte helt bekvämt, det hade helt enkelt inte gjorts tidigare och viss oro för vad det skulle innebära fanns.

”Vår inställning är att alla vi tre parter, Lerums Kommun, Räddningstjänsten och vi på Briab strävar efter att brandskyddet skall uppnå en skälig nivå. Vad som krävs för att uppnå en skälig nivå enligt Lagen om skydd mot olyckor är inte alltid helt enkelt att värdera och då måste vi alla vara intresserade av att hitta bästa vägen dit. Och jag känner att vi har ett jättebra samarbete nu”, sammanfattar Felix de Dardel på Briab i Göteborg.

Klaus och Sture

Klaus och Sture. Klaus är säkerhetsingenjör och ansvarig för säkerheten på KVL och Sture är Klaus bästa vän.

Inte bara av godo

Lyckligtvis brinner det inte ofta i Lerums Kommuns fastigheter, men kanske är det just det som gör att denna livsviktiga fråga har så lätt att falla mellan stolarna. Både Klaus och Christian känner att det finns en hel del i den tanken. Särskilt när vi jobbar med det dagliga och långsiktiga. Att förvalta fastigheters brandskydd är en ständig process som sällan syns, men som alltid måste finnas där för allas säkerhet.

”Jag ser Klaus och mig lite som brandskyddskirurger med slöa skalpeller, men med Briab så får vi dem skärpta och kan jobba med den precision uppdraget kräver, avslutar Christian

På Briab kan vi bara hålla med och vara tacksamma att vi får hjälpa våra kollegor i Lerum med att säkra vårt samhälle och göra tillvaron trygg.

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår