Att leda, inte följa: Digital inventering i pandemins fotspår - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Att leda, inte följa: Digital inventering i pandemins fotspår

Leda, inte följa. När samhället står inför en kris är det av stor vikt att vi inte stannar upp utan vågar gå på framåt. ”Anpassning, inte avvaktan” har varit ledord för hur vi vill möta vårens svåra utmaningar. Anpassning kräver att vi tänker nytt och vid nya förutsättningar är beredda att förändra vårt arbetssätt. Ett sådant exempel är en digital inventering vi genomförde under påskveckan.

Digital inventering_1200

Varje situation är unik och kräver sina egna åtgärder och lösningar. I det här fallet gällde det en inventering åt en kund vi haft ett långtgående samarbete med. Under de givna omständigheterna som fanns såg vi potentialen för en inventering över videosamtal. Här fanns det redan ett inbokat möte, och ingen av parterna ville avstanna processen om det gick att undvika. Det fanns flera skäl till varför just den här inventeringen gick att göra på distans:

  1. God kontakt med kunden och långtgående samarbete. Eftersom våra konsulter känner kunden och dess behov, personal och lokaler fanns det goda förkunskaper innan inventeringen skulle ske.
  2. Kunden hade både möjlighet och vilja till att försöka flytta över det fysiska besöket till ett digitalt videosamtal.
  3. Den aktuella inventeringen gällde ett mindre antal laddningsplatser för truck, och följde en konkret checklista. Det mycket tydliga uppdraget med konkreta avgränsningar talade för att en digital inventering skulle kunna ske.

Inventeringen skedde på Microsoft teams, ett program som redan användes av båda parterna och går att ladda hem som app i telefonen. Genom att förbereda sig genom att noga gå igenom inventeringsmall och kontrollista minskades risken för missförstånd och båda parter var väl insatta med hur inventeringen skulle gå till. Under videosamtalet gick det enkelt och smidigt att hoppa ur och fota de objekten som behövde dokumenteras.

Vi är glada att vi kunde hitta nya sätt att arbeta framåt, och hjälpa vår kund att göra detsamma. Vi vill däremot understryka att det är viktigt att hitta en lösning som är speciellt anpassat för den aktuella situationen. Dagens läge gör att vi står inför utmaningar vi tidigare inte mött, det testar vår problemlösningsförmåga och varje ny situation gör att vi behöver tänka nytt. Men, att tänka nytt gör också att vi rör oss framåt och lär oss nya saker, och vi är stolta över att vi på så sätt lever upp till devisen Att leda, inte följa!

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår