Sverige i Pole Position - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Sverige i Pole Position

Vi glömmer ibland vilken resa vi i Sverige har gjort med brandskyddskraven. Vi var tidigt ute med funktionsbaserade brandskyddskrav som infördes 1994. Grunden lades redan på 70-talet med nordiska kommittén för byggbestämmelser (NKB). Gör vi en en utblick internationellt kan vi se att det är många länder [1] som har anammat NKB:s principer för funktionsbaserade regelsystem. Michael Strömgren resonerar om framtiden och ser en ledande roll för Sverige .

Michael Strömgren. Sverige i Pole Position

Häromveckan hade jag förmånen att få prata på en schweizisk brandingenjörskonferens. Det blev ingen resa till Zürich, men däremot erbjöds intressanta digitala lösningar som gjorde det möjligt att mingla i pauserna, något som jag verkligen har saknat. Schweiz står i ett vägval för att öppna upp för brandteknisk dimensionering. De nordiska erfarenheterna ses som intressanta och en extra faktor är digitalisering. Det är tydligt att vi i norden ligger långt framme med digitaliseringen. Inom brandskydd går Sverige i bräschen genom att vi bryter ny mark med att jobba med brandskydd i BIM. Parallellt pågår en intressant utveckling i UK där stort fokus läggs på att garantera en tillförlitlig informationshantering som grund för att säkra brandskyddet.

Michael Strömgren, public affairs manager of Briab in Paris.

Michael Strömgren, Brandskyddsingenjör och Public Affairs Manager på Briab

Under, inte efter

Och det finns en viktig poäng här. Brandskydd och de krav vi har från samhället har till stor del fokuserat på efterkontroll och inte på kvalitetssäkring under själva processen. Många av de riskanalyser vi gör blir bara en ögonblicksbild som successivt tappar sitt värde. Fastigheter står över lång tid och verksamhetens utveckling och anpassning till behov gör att brandskyddet utmanas över tid. Det behöver vi bli bättre på att möta. Brandskyddsdokumentationer och SBA-pärmar hjälper oss föga där. Digitaliseringen ger helt andra möjligheter, särskilt när vi kan integrera brandskyddsfrågan bredare och skapa mervärde för slutanvändare.

Hur kan bättre information skapa mervärde?

Vi har i ett forskningsprojekt för SBUF tittat på just denna frågan och kommer under våren att släppa en rapport om detta, ”Kravställning av digital brandskyddsinformation för fastigheter”. Om vi vänder på frågan, hur kan bättre information skapa mervärde för beställaren och över tid? I väntan på slutrapportens publicering i maj publicerar vi under kommande veckor en artikelserie med detta som tema.

Blickar vi tillbaka mot utvecklingen av de svenska brandskyddskraven är det tydligt för mig att vi är redo för nästa steg. Digitalisering, holistiska synsätt och livscykelperspektivet kan bli bättre. Chanserna är goda att Sverige tar lead även denna gång.

[1]  Inter-jurisdictional Regulatory Collaboration Committee (IRCC). (2010). Performance-Based Building Regulatory Systems – Principles and Experiences. (B. Meacham, Ed.). Inter-jurisdictional Regulatory Collaboration Committee (IRCC). Ladda ner här
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår