Hållbarhet - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Hållbarhet

Reduce, reuse and recycle

Genom att hantera risker och optimera motståndskraft, materialval och projektledning i byggprojekt bidrar Briab till god hälsa, hållbara städer, ansvarsfull produktion och klimatåtgärder. I den här intervjun samtalar Peter Nilsson, partner och brandskyddsprojektör på Briab och Åsa Mossberg, hållbarhetsansvarig på Alder, om hållbarhet inom byggbranschen.

Play

Läs om Briab och Alders övriga portföljbolags hållbarhetsarbete.

Alder hållbarhetsrapport 2020

Alder Sustainability Report 2020 web

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår