Hållbarhet - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Hållbarhet

Reduce, Reuse och Recycle

Utgångspunkten för Briabs syn på vår gemensamma resa mot ökad hållbarhet är tydlig – att vi tar tillvara på det vi har och använder det så väl och effektivt som möjligt. I hållbarhetstermer sammanfattas det i tre R: Reduce, Reuse och Recycle, där det första otvetydigt har störst inverkan på framtiden. Briab verkar inom områdena brand, risk och säkerhet och för oss på handlar hållbarhet om att förebygga, minimera och förhindra bränder, olyckor och annan onödig förstörelse av våra och framtidens resurser.

Hållbarhet

Vi börjar med oss själva

På Briab arbetar vi, som många företag, med att vrida vår verksamhet och våra beteende mot ett alltmer hållbart agerande. Vi omvärderar och förändrar vårt användade av insatsvaror, hur vi transporterar oss och hur vi konsumerar som individer. Det är ett viktigt och ständigt pågående arbete. Vi ser alla fler möjligheter och konkreta resultat av ett förändrat och mer hållbart beteende. På Briab har vi också förmånen av att det vi skapar och levererar i vår yrkesutövning, för vår våra kunder och omvärld, är direkt hållbarhetspåverkande.

briab-skyddsrum-artikel-besiktning-skyddsrum

Hävstången i att undvika

Förenklat handlar vårt arbete om att förhindra, minska och undvika. Kan vi se till att det projekteras och byggs rätt, så minskar vi risken för brand och olycka. Men det får inte ske till vilket pris som helst. Vi måste åstadkomma det med smartare byggsätt. Med hållbara material, minskat resursutnyttjande och bättre återvinningsmöjligheter. Kan vi få rätt brandskydd och riskhantering att följa med under en byggnads livscykel kan vi undvika, eller i alla fall, minska risken för bränder och olyckor som t ex. Polarbrödsbranden.

veta-mer-bakgrundsbild-construction-site

Mer rätt behövs

Vår utmaning är att få kunskap och insikter. Att gå från idé och tanke till konkret verklighet. Idag vet vi hur man bygger bra och rätt. Trots det ligger den svenska byggindustrins kostnader för slarv och byggfel fortsatt över 100 miljarder SEK varje år, där en del av summan kan hänföras till bränder och olyckor. Ungefär så ser det ut i världen i övrigt också. Onödiga bränder och relaterade olyckor i verksamheter förorsakas av att brandskyddet inte är på plats eller är otydligt, utdaterat eller i värsta fall obefintligt. Det finns anledning att anta att så är fallet för hälften av våra svenska företag.

briab-bim-bimfire-2

Vi gör mer för att nå mindre

På Briab har vi tagit ledarskapet inom vår bransch att digitalisera för att skapa ett hanterbart och korrekt informationsflöde från start till återvinning – the golden thread of information. En grundförutsättning för att göra rätt från början. Vi arbetar aktivt med standardiserings- och kvalitetsfrågor för vår bransch och inte minst med utveckling av byggregler för att utveckla och förbättra både kvalitet och effektivitet. Våra kunskaper appliceras på nya områden som t ex. ventilation och kan där både höja brandskyddet, förbättra inomhusklimat och minska mängden material och energiförbrukning i anläggningarna. Målet är att förhindra, undvika och minska i allt vi gör. Men vi kan och skall göra mer. Att det är bra för vår framtid och hållbarhetsutveckling ger oss extra drivkraft.

briab-solpaneler

Briab stöttar och säkrar den stora omställningen mot hållbarhet

För att klara av att minska klimatpåverkan så att jorden inte når en oacceptabel uppvärmning krävs en enorm kraftsamling i samhället. Det gäller såväl individer som företag och organisationer. Industrin genomgår just nu det största regimskiftet på flera årtionden. De sker genom förändring och utveckling av befintliga verksamheter, men också genom utveckling av ny teknik, nya produkter och produktionsmetoder. Här spelar Briab en central roll för att möjliggöra att denna omfattande förändring sker på ett säkert sätt med hänsyn tagen till brand, risk och säkerhet. Exempel på nya branscher och tekniker där Briab möjliggör utveckling och förändring är: Elektrifiering av bilar och båtar, batteritillverkning, vätgastillverkning och lagring, solenergi, vindenergi, fossilfritt stål, koldioxidminimerad betong, produktion av hållbara byggprodukter.

Se samtalet mellan Peter Nilsson och Åsa Mossberg

I samband med att Alder klev in som ägare till Briab gjordes ett antal intervjuer och samtal kring hållbarhet. Unnad dig en kopp kaffe och luta dig tillbaka under knappt fem minuter.

Play

Om du har frågor eller funderingar kring vår syn på hållbarhet, tveka inte att höra av dig.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår