Från världsmedborgare till lokalinvånare - en tankestudie - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Från världsmedborgare till lokalinvånare - en tankestudie

I och med coronapandemins utbrott år 2020 stannade världen. Nationsgränser stängdes och resor inrikes avråddes eller förbjöds. Allt resande, arbete som nöjesresor, minskade drastiskt. I skrivande stund, våren 2021, är det fortfarande osäkert när resandet kommer att ta fart igen. Med ändrade rörelsemönster följer nya behov men också möjligheter. Kanske kan trycket på förändring till följd av pandemin leda till ett robustare och mer anpassningsbart samhälle. Vilka dessa behov och rörelsemönster skulle kunna vara utforskas i artikeln av Filippa Wieselgren, Bimfire Software och Michael Strömgren, Public Affairs Manager på Briab.

Skärmavbild 2021-04-28 kl. 15.05.43

Ladda ner artikeln här

Läs mer om Bimfire här

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår