Vätgas – riskhantering på Briab - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Vätgas – riskhantering på Briab

På Briab arbetar vårt riskteam bl.a. med riskhantering för brandfarlig vara, vilket omfattar t.ex. brandfarliga vätskor, aerosoler och brandfarliga gaser. I arbetet har riskutredningar för vätgas blivit vanligare då det är en energibärare som blivit alltmer populär att använda i många nya tekniker. På Briab har Erik Bryngelsson, Riskhanteringsexpert och Civilingenjör Teknisk Kemi, gått i täten för kompetens- och tjänsteutveckling runt riskproblematiken vid vätgashantering.

Erik Bryngelsson. Riskkonsult Briab

Erik, det finns mängder att prata om när det gäller vätgas och dess roll som framtida hållbar energibärare, men för att sätta scenen – varför är vätgas ett intressant område för Briab?

”Vätgasen är på många sätt en unik gas med både speciella risker såväl som stora möjligheter till hållbarhetsvinster och där vi märkt att de föreskrifter och riktlinjer som finns inte är så väl anpassade för de risker hanteringen av vätgas medför. Ofta används gasol som exempel på brandfarlig gas när man t.ex. klassar explosiva atmosfärer eller bestämmer säkerhetsavstånd. För vätgas krävs lite djupare analys och det är inte alltid det finns tillförlitlig data att tillgå”.

Riskhantering Vätgas

Vad är då vätgas?

Vätgas är det vanligaste och lättaste grundämnet i universum och består av endast två väteatomer och har därför den kemiska beteckningen H2. Vätgasen är lättantändlig men brinner rent och innehåller mer energi per kilo än fossila bränslen. Vätgas är en energibärare som kan användas för att transportera, lagra och tillhandahålla energi, precis som elektricitet och kan tillverkas av alla sorters energikällor: fossila, fossilfria, förnybara. Den stora potentialen har vätgas som energibärare i ett förnybart energisystem där den framställs från till exempel sol, vind eller vatten. Fossilfri vätgas som är tillverkad av förnyelsebar el släpper inte ut koldioxid och har en restprodukt som enbart består av värme och vatten.

En nationell strategi för vätgas för högt satta hållbarhetsmål

Sverige har idag ingen fastställd strategi för vätgas, men väl ett förslag. Förslaget bygger på vårt nationella miljömål att fem år före EU, senast 2045, ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och därefter skall vi ha negativa utsläpp. För att nå dit kommer fossilfri vätgas spela en viktig roll, särskilt inom industrisektorn där vätgas kan lösa problem på ett sätt ingen annan teknik förmår. Läs mer om förslaget till vår nationella strategi för vätgas här. Intressant läsning i ämnet är även att intresseorganisationen Fossilfritt Sverige tillsammans med näringslivets branscher har tagit fram 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Planer som nu ska genomföras. Läs mer här.

Leda branschen framåt

De högt ställda målen och ökande intresset för vätgas kopplat till den tydliga bristen på riktlinjer och erfarenhet i att använda vätgas i tekniska lösningar tog Erik och Riskteamet som ett uppdrag och ansvar för Briab. Erik, riskteamet och alla kollegor på Briab skall gå i bräschen för utvecklingen med det tydliga syftet att säkra kunskap och processer för en vätgashantering ”på rätt sida om risk”. Tillsammans med Michael Strömgren, innovationschef på Briab, har Erik och Riskteamet, som en del i arbetet, en dialog med universitet. Planen är att påbörja en förstudie, att bygga kompetens inom området och att fylla de tomrum som identifierats inom riskhantering av vätgas idag.

Tillbaka till Erik för att få reda på lite mer om vad Briab kan tillföra.
Så Erik, varför ska man vända sig till Briab med frågor om vätgas?

Riskhantering för vätgas är speciellt, svårt och i många fall nytt. På Briab är vi alltid engagerade av och i nya tekniker och smarta lösningar för att skapa en betryggande säkerhet. Vi har erfarenhet och experter som har god kompetens inom området. Men vi är också ödmjuka för det som än idag är okänt. För det som är okänt jobbar vi aktivt med att samla de senaste erfarenheterna och kunskaperna för att kunna hjälpa våra kunder hitta de bästa lösningarna utifrån deras unika förutsättningar.

Riskhantering Vätgas

Vad gör ni på Briab inom vätgas idag?

Som experter inom området får vi riskhanteringsuppdrag kopplat till vätgas i många olika sammanhang. Enklast är väl om jag listar upp ett antal olika vi jobbar med:

• Vätgas i laboratoriemiljö.
• Vätgasmatning till gasturbiner.
• Produktion av vätgas med en variation av tekniker.
• Hantering av vätgas i produktionsanläggningar för framställning av alternativa drivmedel och andra gröna substitut med en variation av tekniker.
• Lagring av vätgas. Både på industrier som insatsvara och i anslutning till bostadshus och stadsdelar för energilagring från lokal energiproduktion.

Slutligen, vilka konkreta tjänster erbjuder Briab kring vätgas och vätgashantering?

Våra tjänster är väldigt ofta kund- och situationsanpassade, men ska man lista ett antal tjänsteområden så ser det ut ungefär såhär, men med ett stort mått av kundanpassning:

• Riskutredning för tillståndsansökan brandfarlig vara
• Klassningsplaner för explosionsfarliga atmosfärer
• Riskutredningar för detaljplaner
• Konsekvensberäkningar
• Generell rådgivning

Kraftfull och hållbar utveckling väntas

Runt om i världen används idag cirka 1 210 terawattimmar (TWh) energi för produktion av vätgas. Det motsvarar två procent av den totala energianvändningen globalt. År 2050 uppskattas den stå för 14 procent av energianvändningen. Så mycket talar för att Briabs Riskteam kommer ha fullt upp att göra och att det finns ett stort behov av den kunskapsutveckling som påbörjats.

Det blir spännande att återkomma till ämnet framöver.

Läs även om Briabs processäkerhetsarbete med bränslesystem för gasformiga bränslen för MAN Cryo här.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår