Riskutredning vid samhällsplanering - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Riskutredning vid samhällsplanering

Riskutredning vid samhällsplanering

Riskutredning vid samhällsplanering ställer höga krav på förmågan att förstå och värdera risker så att både uppdragsgivarens och samhällets behov av effektiva, säkra och hållbara miljöer kan samverka.

briab-riskutredning-samhällsplanering

Vid exploatering i närheten av transportleder för farligt gods, väg och järnväg, bensinstationer eller andra farliga verksamheter, behöver hänsyn tas till möjliga risker för människor och miljö. Briabs experter stöttar med rådgivning och analys kring möjliga risker projektets tidiga skeden, som till exempel inför markförvärv, samt i planprocessens alla olika faser.

Från enskilda byggnader till  hela stadsdelar

Briabs Riskhanteringsexperter är vana att arbeta med olika typer av beställare och nivån på våra analyser möter var våra uppdragsgivare befinner sig i planprocesser. Vi arbetar med alla typer av objekt – alltifrån enstaka byggnader till komplexa projekt som omfattar hela stadsdelar, överdäckning av infrastruktur eller exploateringar i riskutsatta lägen.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår