Säkerhetssystem - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Säkerhetssystem

Säkrar byggnaden – från projektering till besiktning

Briabs experter erbjuder säkerhetsprojektering av tele- och säkerhetssystem och arbetar i samtliga skeden – från skiss till utförande.

briab-säkerhetssystem

Briab kan leverera följande underlag och dokumentation:

  • Installationsritning/Serviceritning
  • Nätschema/Översiktsschema
  • Förbindelseschema/Anslutningskort
  • Orienteringsritning
  • Styckelista
  • Monteringsritning
  • Sektionsförteckning

Briabs säkerhetsexperter är insatta och väl erfarna inom system och produktval gällande inbrottslarm, passagesystem och CCTV. Vi säkerställer att projekteringen uppfyller normen SSF 130:9 Projektering och installation av inbrotts- och överfallslarmsanläggning.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår