Briab - Brand, Risk & Säkerhet Dörrsamordnare & projektledning

Dörrsamordnare & projektledning

Säkra dörrmiljön från förstudie till slutbesiktning

Briabs tjänst Dörrsamordnare säkrar att projekterade och beställda dörrmiljöerna levereras enligt kravställning. Briabs säkerhetskonsult bidrar med projektstöd från förstudie till slutbesiktning.

briab-dörrmiljö

Löpande koordinering

Korrekta och väl funktionsanpassade dörrmiljöer innebär krävande och komplicerade utmaningar i det stora flertalet projekt. Med stöd av Briabs experter och mångåriga erfarenhet som dörrsamordnare säkras att samtliga ställda krav för dörrmiljöer uppfylls vid projektering, beställning, tillverkning och slutligen vid installation.

Från analys till slutbesiktning

Vid det inledande startmöte diskuteras synergier och konsekvenser som påverkar kvalitet och funktionalitet i slutleveransen. Grundlig granskning av projektering genomförs med tydligt syfte att säkerhetsställa att funktioner och produkter uppfyller gällande försäkringskrav, egna ambitioner, myndighetskrav, byggvarubedömning och projektmanualer. Ett proaktivt och noggrant arbete resulterar i, för projektet, kostnadsbesparande, byggbara och driftsäkra lösningar.

briab-konferensrum-fysisk-sakerhet

Upphandling – rätt från början

Under upphandlingsskedet är dörrsamordnarens uppdrag och ansvar att stödja projektets inköpsorganisation med granskning av gränsdragningslistor, tillverkningsritningar, orderbekräftelser och anbud. Dörrsamordnaren är även kompetensresurs vid val av alternativa produkter.

Genomförande – samverkan och kommunikation

Under byggskedet kommer Briabs Dörrsamordnare ha kontinuerlig kontakt med installationssamordnaren. Under uppdragets initiala faser blir kontakterna mer frekventa med syfte att säkerställa att förberedelser och kanalisationer överensstämmer vid installationen av de första dörrmiljöerna.

Besiktning och kontroll

Förbesiktningar kommer att koordineras med de olika disciplinerna. Under samordnad provning kommer Briab vara behjälpliga med inhämtning av nödvändiga underlag.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår