Briab Besiktning och Utförandekontroll Besiktning och Utförandekontroll - Briab

Nyhet

Besiktning och utförandekontroll - ökad hållbarhet genom färre byggfel

2021 genomförde Boverket, på uppdrag av regeringen, en kartläggning som visar att det kostar uppemot 110-111 miljarder kronor att åtgärda de skador som uppstår varje år och lite tyder på att det är bättre när vi går in i 2023. I kartläggningen har Boverket inkluderat kostnaderna för de skador som uppstår under själva byggtiden, efter överlämnandet, kostnader för slöseri med resurser, som till exempel material på byggarbetsplatsen som blir skadat och får slängas, eller maskiner som inte används. Även förseningar kostar samhällsbyggandet stora pengar. Att ta hjälp av kompetensen och erfarenheten hos Briabs team för besiktning och utförandekontroll leder till färre anmärkningar, minimering av kostnader och ett tryggare och effektivare arbetssätt för hela projektet.

Play
För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår