Med Caroline till SFPE 23 i Berlin - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Med Caroline till SFPE 23 i Berlin

Nu i slutet av mars samlas brandingenjörer och andra med intresse för brandskydd från främst Europa i Berlin för att diskutera, föreläsa och nätverka under två intensiva dagar. Briabs Caroline Bernelius Cronsioe kommer att vara där, men är på plats även dagen innan, då SFPE’s (Society of Fire Protection Engineers) Europe General Assembly samlas. General Assembly, Generalförsamlingen, består av medlemmar från alla medverkande länder och beslutar om verksamhetens inriktning och framtida utveckling.

Briab-Caroline-Bernelius-Cronsioe-Brandskyddsprojektör-3

Caroline är sekreterare i SFPE-BIV, den svenska SFPE-föreningen, eller som det heter på engelska, the Swedish Chapter och är direkt involverad i alla viktiga framtidsfrågor som branschen och kompetensen står inför. Så vad kan vara bättre än att få ställa ett par frågor inför Berlinresan. Och förhoppningsvis får vi följa upp med fler efter. Spännande!

Temat för ett av de första stora seminarierna lyder – the changing role of a fire engineer – from a British perspective. Vad är det som förändras och ser du skillnader och/eller likheter mellan Sverige och England.

England hade branden Grenfell Tower 2017, där 72 personer miste livet, som har kommit att definiera b.la. byggreglerna, kontrollprocessen och brandkonsultens arbete. I Sverige följer vi förändringarna i England, men den branden har inte direkt gett några ändringar i Sverige. I Sverige pågår däremot en revidering av byggreglerna där reglerna ska innehålla färre detaljer och lösningar för att i stället beskriva vilka funktioner som en byggnad ska uppfylla. Detta innebär att branschen själv måste ta fram lösningarna och verifieringsmetoderna som vi ska tillämpa. Detta kan innebära att Sveriges brandskyddskonsulter behöver använda våra ingenjörskunskaper i högre utsträckning, i alla fall i de projekt som utmanar med innovativa lösningar. England och Sverige har båda funktionsregler, så likheterna är många, det är främst i processerna som våra länder skiljer sig åt.

Caroline Bernelius Cronsioe

Den 29e är det en lunchsamling för Women in Fire Protection. Var upplever du genusfrågan står inom brandskyddsvärlden? Och vilka är utmaningarna?

Att fokusera på och låta minoriteter komma till tals är alltid viktigt för att vara inkluderande, skapa förståelse och ge fler perspektiv vilket kan leda till nytänkande, bättre arbetsklimat m.m. Att nätverka skapar möjlighet till att få styrka från gruppen men även att identifiera perspektiven som gruppen kan bidra med. I Sverige är vi färre kvinnliga brandingenjörer, brandskyddskonsulter, brandmän m.fl. men det utbildas kontinuerligt fler vilket är positivt. Att vara kvinna i brandskyddssverige är idag inte helt ovanligt men vi har fortfarande mycket kvar att verka för innan vi är jämställda.

Vad har du för förväntningar på dagarna i Berlin? Och har du även nån farhåga att dela med dig av?

Jag hoppas kunna knyta kontakt med de nationella föreningarna för att öka utbytena i olika frågor, och att ta med mig kunskap till Briab i t.ex. trähusfrågan som vi kan jobba vidare med internt.
Farhågan är att det är presentatörer som fokuserar för mycket på metod och mindre på lösningar i sina framställningar. Detta är lite för ofta förekommande.

Vi önskar Caroline en fin resa och givande dagar i Berlin och se fram mot att få återkomma för en uppföljning.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår