Utrymning med hiss - standard som förenklar och förbättrar? - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Utrymning med hiss - standard som förenklar och förbättrar?

Briab är med i den arbetsgrupp inom SIS som på uppdrag av SBUF arbetar med ta fram en standard för utrymningshissar. Vi har fått en pratstund med Johan Westerlund, brandingenjör, certifierad sakkunnig brand och konsult, som representerar Briab i arbetet.

Utrymning med hiss

Bild: Shutterstock

Utrymning via hissar, det har man väl lärt sig att man inte ska syssla med?

Jo, det stämmer, det har många av oss fått lära sig, men det är nog inte riktigt så enkelt. Det verkar faktiskt inte finnas statistik som tyder på att hissar skulle vara farliga att använda i samband med utrymning av en byggnad. Däremot finns istället erfarenheter om bland annat fallolyckor vid utrymning med trappor. Idag finns tekniken (och den har funnits ganska länge) att utforma hissar på ett sätt så att de inte bara utgör ett komplement, utan även ett fullvärdigt alternativ, till utrymning via t.ex. trappor. I Sverige har det i Boverkets Allmänna råd om analytisk dimensionering sedan 2012 funnits en förtydligad möjlighet att använda hissar för utrymning och vilka faktorer som då särskilt behöver beaktas. Men de är inte renodlade projekteringsanvisningar och där ser vi att den standard vi jobbar med har ett tomrum att fylla.

Det låter som att du tycker att det är positivt och spännande? Ser du ett framtidsscenario där trapphus försvinner?

Ja, jag tycker absolut att det är positivt och spännande. Sen är det egentligen inte hissen i sig jag går igång på. Snarare är det att ifrågasätta gamla sanningar. Att nyktert och sakligt analysera dagens teknik och även rön om mänskligt beteende och förhoppningsvis genom att kombinera detta bidra till en värdefull utveckling av samhällsbyggandet.

Johan Westerlund

Johan Westerlund, Briab

Det var stora ord. Vad är det för gamla sanningar du menar är sunda att ifrågasätta?

Jo, min uppfattning är att det är många av oss som tidigt hört och lärt att man inte ska använda hissen vid brand. Och har man ingen bättre information är det naturligtvis rimligt att ha det som utgångspunkt. Men, i en byggnad eller anläggning där hissar är ett naturligt verktyg för den vertikala förflyttningen, tycker jag det hade varit positivt om utgångspunkten är; ”Hur kan jag ta mig härifrån? Trappor, eller hissar? Vad säger skyltarna och eventuella andra informationssystem?” Hissar som projekterats för utrymning kan absolut utformas som minst lika säkra utrymningsvägar som trapphus. Beroende på lyfthöjden och personantal, kan det många gånger också vara det snabbaste sättet att lämna en byggnad eller anläggning. Även om det kan innebära en viss väntetid för att komma med hissen.

Vad är den största vinsten med att använda hissar för utrymning?

Tiden, alltså hur snabbt det går att lämna en byggnad eller anläggning. Det är tydligt att ju högre eller djupare en byggnad/anläggning är, desto större blir tidsvinsten. Det är få personer som även i den snabbaste av trapplopp lyckas förflytta sig motsvarande en hastighet av t.ex. 4m/s i vertikal lyfthöjd. Däremot kan det i vissa fall innebära att individen får vänta på hissen en stund, innan den delen av resan börjar. Bortsett från tidsaspekten, bidrar hissen med störst omedelbar förbättring av utrymningssäkerheten för personer med rörelsenedsättningar, som har svårt att förflytta sig i trappor.

Vi tackar Johan för pratstunden och hoppas få komma åter med fler frågor alltefter att arbetet fortskrider. På väg hem funderar jag över hur det kommer sig att dessa ”allmänna sanningar” så lätt styr oss utan att vi funderar på varför. Och hur snabbt dom glöms, när nån väl vågar utmana dem.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår