Om hållbart brandskydd med Ann-Ida Malm - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Om hållbart brandskydd med Ann-Ida Malm

På Briab kommer medarbetare från många olika bakgrunder och yrkesområden, vilket gör det möjligt för oss att förstå och möta våra kunders behov. Det handlar dels om utbildning och kompetens, men även erfarenheter från våra kunders vardag och affärsförutsättningar hjälper oss att leva upp till The right side of risk. Ann-Ida Malm har en lång och spännande karriär hos Räddningstjänsten i Uppsala, men är nu sedan ett tag en viktig del av vårt Uppsala team.

Ann-Ida Malm, Briab Uppsala

Hej
Berätta gärna lite kort om dig och din bakgrund.

Jag heter, som sagt, Ann-Ida och är utbildad brandingenjör och har arbetat länge inom räddningstjänsten här i Uppsala, främst som chef för den förebyggande verksamheten där jag ansvarat för räddningstjänstens arbete med:

Tillsyn LSO
Tillsyn LBE
Tillstånd LBE
Byggprocess
Planprocess
Sotning
Information/rådgivning
Farliga verksamheter/Seveso
Automatlarm
Samverkan med andra myndigheter/organisationer.

Utöver det har jag arbetat med förvaltningsövergripande frågor och också som stabschef, där jag hanterat en del frågor inom krishanteringsområdet, särskilt i samband med pandemin.

Du har arbetat och funderat en hel del kring hållbarhet och brandskydd under din tid på Räddningstjänsten, vad fick dig in på det spåret?

Som ledare för en förebyggande verksamhet är det en självklarhet att fundera över vad ett tillräckligt bra brandskydd som fungerar i praktiken och som faktiskt också håller över tid, egentligen är för något. Under tiden på räddningstjänsten fick jag se svart på vitt vad som fungerade och vad som var mindre bra. Det jag reagerade mest på var när små bränder i nybyggda hus fick stora konsekvenser. Det kändes onödigt och det var definitivt inte hållbart. Orsakerna var olika, det kunde bero på byggfel eller att inbyggda system fel-fungerat på grund av dåligt eller felaktigt underhåll. Framförallt mötte vi många som var chockade över de stora egendomsskadorna efter bränderna. Fastighetsägare kunde ha svårt att förstå att så stora skador accepterades enligt byggreglerna, så länge personsäkerheten var godkänd. De var oftast helt övertygande om att de hade ett bra brandskydd eftersom de flyttat in i ett nybyggt hus

Var ser du styrkor och svagheter i det vi gör idag inom brandskydd, när det gäller att bidra till ökad hållbarhet i samhällsbyggandet och inte minst bevarandet av det samhälle vi byggt.

En stor och avgörande svaghet är att dagens byggprojekteringssystem oftast missar parten som ska förvalta/använda byggnaden. Jag har sett många inbyggda brandskyddssystem som blir oerhört kostsamma eller, faktiskt, omöjliga att förvalta för den som tar över byggnaden. Exempel på det är dörrstängare på lägenhetsdörrar och komplexa trycksättningssystem för att styra rökspridning i byggnaden. Vi träffade fastighetsägare som uttryckte att systemen i huset var alltför komplicerade och för dyra att kontrollera ordentligt. De som skulle äga och förvalta byggnaden hade sällan fått vara med och tycka till om hur byggnaden skulle utformas. Sen har vi sett och ser fortfarande, alldeles för många byggfel. Styrkan är, helt klart, att vi äntligen börjar prata om brandskydd som ska fungera över tid, under hela förvaltningsskedet. Att vi på olika sätt jobbar med att minska byggfel, t ex. med digitalisering, typ Bimfire, är en del av det. Men även att vi nu oftare samgranskar andra discipliners handlingar, att vi oftare gör platsbesök och har utförandekontrollanter. Att vi vill arbeta med brandskyddet under byggnadens hela livslängd är inte bara en styrka, det är ett måste för ett mer hållbart och brandsäkrat byggande.

Ann-Ida Malm, Briab

Vi vet att samverkan och kommunikation brister inom vår sektor (100 miljarder i byggfel/år) och står i vägen för ökad effektivitet och innovation – vad kan vi göra åt det och hur fördelar vi ansvaret för det, anser du?

Jag tror verkligen att Bimfire är ett riktigt bra verktyg som kan förhindra mängder med brister och felkällor. Sen tror jag på att de som äger och förvaltar byggnader idag behöver hjälp med rätt kompetens och kunskap gällande de system som byggs in i husen idag. Där har vi verkligen ett uppdrag att fylla. Vi måste följa med i utvecklingen för att bistå med rätt kompetens i byggnadernas alla skeden – hjälpa förvaltare och fastighetsägare ta hand om sitt brandskydd – ett brandskydd som ofta kan vara ganska komplext. Sen ska vi självklart vara med och bidra till färre byggfel. Ett byggfel i en komplex byggnad med avancerade tekniska system kan ge stora konsekvenser vid brand. Att få bort byggfel kräver mer närvaro vid platsbesök och bätre samverkan över disciplinerna. Även om projekten inte använder BIM, så kan vi åtminstone jobba för få vara med och granska andra discipliners handlingar. Det kommer att ge god effekt på mängden byggfel, det vet jag!

Hur kommer det sig att det blev Briab efter Räddningstjänsten?

Åh, jag har trivts superbra som chef på räddningstjänsten men jag kände helt enkelt att det var dags, hjulspåren började bli lite väl djupa och det var läge för lite nytt blod i den rollen. Sen har jag ju hört mycket gott om Briab som arbetsgivare från min man och lockats av Briabs vilja att vara med och utveckla och påverka branschen. Och inte minst Briabs fokus på hållbarhet. Därav var valet att gå till Briab inte så svårt.

 3 personliga saker om dig – du väljer fritt.

• Skulle nog säga att jag är en paragrafälskande pragmatiker 

• Jag är mån om att människor runt omkring mig mår bra

• Älskar att träna utomhus och har äntligen börjat rida igen!

Vi tackar Ann-Ida för en trevlig pratstund funderar på hur en paragrafälskande pragmatiker är och landar att det nog är det bästa av två världar. Känns tryggt! 

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår