Projektering Fysisk Säkerhet

Projektering Fysisk Säkerhet

Vi säkrar byggnader och fastigheter med omgivning

Briabs experter inom Fysisk säkerhet har stor erfarenhet att samverka med övriga discipliner under ett projekts design- och projekteringsfas. Genom samordning, kommunikation, kunskap och erfarenhet kan stora värden säkras och fel och förseningar undvikas. Allt med syfte att skapa lönsamma, trygga och hållbara fastigheter och miljöer.

Zonritningar

Ritningarna visar tydligt och visuellt vem som får röra sig inom respektive yta/zon, t ex. hyresgäster, underhållspersonal, kunder, bud etc.

Funktionsritningar

Ritningarna ger symboler för en enkel överblick av funktionen i
respektive dörrmiljö. Ritningen redovisar även visuellt om dörren skall ha dörrautomatik, kortläsare, magnetkontakt, nattlås osv.

briab-konferensrum-fysisk-sakerhet

Säkerhetsgränser

I ritningarna visas vilka väggar och omslutningsytor som skall vara utförda enligt skyddsklass, exempelvis att en yta behöver förses med glas enligt viss skyddsnivå eller om en vägg behöver vara förstärkt för att uppnå ställda krav. Av ritningen framgår även vilken sida av väggen som behöver vara skyddad.

Beslagskort

Beslagskorten redovisar på detaljnivå vilka beslag som skall monteras och förberedas för i respektive dörr för att uppfylla försäkringskrav och myndighetskrav.

briab-säkerhetssystem

Säkerhetssystem

Säkerhetsprojektering av tele- och säkerhetssystem:

  • Inbrottslarm
  • Passagessystem
  • CCTV

Läs mer om Säkerhetssystem

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår