Brandskydd under byggtid - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Brandskydd under byggtid

Brandskydd under byggtid

En brand på en byggarbetsplats är oftast mycket kostsam, i värsta fall i form av personskador och sjukfrånvaro, men även i form av att producerade konstruktioner förstörs och att förseningar uppstår.

Besiktning brand, vatten och inbrott

Brandskyddet måste anpassas till både de faktiska och ibland oplanerade förhållandena på en byggarbetsplats. Orsakerna till brand kan vara ganska enkla saker som är lätta att missa när man ansvarar för en komplicerad och snabbt föränderlig miljö som ett bygge oftast är. Därför förespråkar vid löpande kontroller under byggtiden tillsammans med platschef eller entreprenör.

briab-brandskyddsbesiktning-brandskydd-under-byggtid-4

Briab erbjuder  regelbundna kontroller och en aktiv dialog med berörda för att stötta och identifiera brister tidigt. Att göra platsbesök under byggtiden ger oss också möjligheter att kontrollera exempelvis schakt och dolda utrymmen som kan att vara svåråtkomliga när det är dags för slutkontroll.

briab-brandskyddsbesiktning-brandskydd-under-byggtid-3

Systematiskt arbete

Briabs experter säkrar brandskyddet genom regelbundna kontroller och en konstruktiv dialog kring det systematiskt brandskyddsarbete på byggarbetsplatsen.  I samverkan med ledningen på plats kan våra experter identifiera och bedöma de risker som existerar.  Vi föreslår sedan lämpliga riskreducerande åtgärder som t ex. utbildar och förändrar riskbeteenden.

briab-brandskyddsbesiktning-brandskydd-under-byggtid-2

Leverera i trygg miljö

Med ett väl fungerande brandskydd under byggtiden minskar risken för personskador, sjukfrånvaro och stora materiella kostnader kan undvikas. Platsledningen kan då fokusera på en effektiv produktion i en brandsäker arbetsmiljö. Det ger förutsättningar att tryggt leverera resultat i tid och till rätt kvalitet.

briab-brandskyddsbesiktning-brandskydd-under-byggtid

Rådgivning på plats

Ibland behövs praktiskt stöd i hur det projekterade brandskyddet ska utformas på plats för att klara de krav som ställs.

briab-skyddsrum-artikel-besiktning-skyddsrum

Problemlösning i tid

Även om det finns en brandskyddsbeskrivning kan den vara svår att omsätta i verkligheten. Det kan skapa osäkerhet hos både hantverkare och byggledning. Då kan vi på Briab snabbt, sida vid sida med hantverkarna på plats, skapa en fungerande och genomförbar teknisk lösning på problemet. Med mångårig erfarenhet inom både projekterings- och byggskedet kan vi hantera det mesta. Inte minst undvika risken att dåliga, felaktiga lösningar byggs in och skapar problem senare.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår