Digitalt brandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Digitalt brandskydd

Digitalt brandskydd – all information på ett ställe

Att arbeta i BIM, i en helt digital modell, ger stora fördelar för alla inblandade. Arbetssätet säkrar att all information om de byggnader, processer och beslut som ingår i det aktuella byggprojektet finns lättillgängligt och kvalitetssäkrat. Med BIM och digitalisering har vi ett arbetssätt och ett verktyg att förändra branschen mot ett innovativt och mer hållbart samhällsbyggande.

BIM, Digitalt brandskydd. Briab

BIM är förkortningen för Building Information Modelling – byggnadsinformationsmodellering. Enkelt uttryckt innebär BIM att all information för en byggnad och alla skeden i byggprocessen samlas och hanteras helt digitalt på ett och samma ställe. Informationen möjliggör bl. a en digital 3D-modell för visualisering av all väsentlig information.

Briab leder vägen framåt för BIM brandskydd

På Briab arbetar vi aktivt med att föra in brandskyddsdisciplinen in i BIM-processerna och vi är pionjärer inom digitalt brandskydd. Redan 2017 initierade vi arbetet att utveckla metoder för BIM och brandskydd och under 2019 lanserade vi Bimfire Suite, världens första digitala plattform för brandskydd. Inom plattformen finns produkten Bimfire Tools , ett BIM-verktyg för Autodesk Revit som har blivit branschstandard i Skandinavien och UK.

5 starka fördelar för ditt projekt:

  1.  Visuellt redovisa brandskyddet i en 3D-modell för att smidigt kunna projektera installationer tillsammans med övriga discipliner.
  2.  Höja kvaliteten på brandskyddsprojektering med tydligare brandskyddskrav
  3.   Automatisera informationsflödet för att säkra kommunikationen med och mellan alla discipliner.
  4.  Effektivisera kommunikationen för minskad tidsåtgång – rätt med en gång för alla.
  5.  Samla och tillgängliggöra all kvalitetssäkrad och korrekt information för ett effektivt förvaltningsskede.
Briab Bimfire Suite

Vi har ett gemensamt ansvar att sträva mot ett mer hållbart samhällsbyggande

Ett digitalt arbetssätt i BIM är det viktigaste och mest effektiva sättet att åtgärda byggbranschens största och långvariga problem – byggfel. Brister och felaktigheter i svenskt samhällsbyggande kostar ca. 110 miljarder årligen. En kostnad som till största del orsakas av dålig kommunikation och felaktig information i byggprocessen. På Briab har vi tagit täten inom digitaliserat brandskydd för att hjälpa våra kunder och vår omvärld till rätt sida risk. #tillsammansframåt.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår