Våra tjänster - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Våra tjänster

 • Brandskydd

  Briab arbetar med brandskydd i samband med byggprojekt, renoveringsprojekt och förvaltning av fastigheter, lokaler och infrastruktur. Vi verkar inom såväl privata som kommunala och statliga verksamheter.

  Tjänster inom Brandskydd
 • Riskhantering

  Briab inventerar, analyserar och förebygga risker inom verksamheter i näringslivet såväl som i kommunala och statliga verksamheter. Vi erbjuder bredd och spets inom ett stort antal aspekter av riskhantering med utgångspunkt i våra kunders förutsättningar, unika behov och satta mål.

  Tjänster inom Riskhantering
 • Fysisk säkerhet

  Briab erbjuder projektering och projektledning inom fysisk säkerhet vid byggnation eller förvaltning av fastigheter och byggnader. Vi bistår också med tjänster inom säkerhetsinventering, besiktning och stöd vid upphandlingar inom fysisk säkerhet.

  Tjänster inom Fysisk säkerhet
 • Hållbarhet

  Omställningen mot ökad hållbarhet sker genom förändring och utveckling av befintliga verksamheter, men också genom utveckling av ny teknik, nya produkter och produktionsmetoder. Här spelar Briab en central roll för att möjliggöra att det sker på ett säkert sätt med hänsyn tagen till brand, risk och säkerhet.

  Läs mer

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår