Våra tjänster - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Våra tjänster

 • Brandskydd

  Läs mer om Briabs erbjudande inom brandskydd och hur vi kan säkra byggnader och olika verksamheter. Vi arbetar innovativt med brandskydd, från idé, förstudie, projektering och vidare till utförande och förvaltning.

  Läs mer
 • Riskhantering

  Läs mer om Briabs sätt att arbeta med inovativ riskhantering i krävande miljöer och kritiska verksamheter.

  Läs mer
 • Fysisk säkerhet

  Läs mer om Briabs erbjudande inom fysisk säkerhet.

  Läs mer
 • Hållbarhet

  Genom att hantera risker och optimera motståndskraft, materialval och projektledning i våra uppdrag bidrar Briab till god hälsa, hållbara städer, ansvarsfull produktion och klimatåtgärder. Läs mer om våra hållbarhetstjänster.

  Läs mer

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår