Våra tjänster - Brandskydd, Ventilationsbrandskydd, nödbelysning - Briab

Våra tjänster

 • Crowd Management

  Vi erbjuder ledande kompetens och arbetsprocess som skapar förutsättningar för att många människors kollektiva och individuella upplevelse skall verka för dig och de resultat du vill nå.

  Läs mer
 • VVS-projektering

  Briabs stora erfarenhet inom innovativt brandskydd ger oss en unik möjlighet tillföra en extra dimension inom heltäckande VVS-projektering.

  Läs mer
 • Projektledning Bygg

  Med Briabs koncept Projektlagledning tillför vi bygg- och anläggningsprojekt aktivare riskhantering, tydligare kommunikation och ett ledarskap som motiverar och inspirerar.

  Läs mer
 • Brandskyddsprojektering

  I brandskydd ser vi en möjlighet att skapa mervärde, lugn och ro. Ett effektivt brandskydd uppfyller inte bara samhällets krav, utan skapar trygghet och nöjdhet.

  Läs mer
 • Besiktning och utförandekontroll

  Vårt arbete med besiktning och utförandekontroller nära våra kunder ute på plats leder till färre anmärkningar, minimering av kostnader och ett tryggare arbetssätt för hela projektledningen.

  Läs mer
 • Brand, vatten och inbrott

  Genom proaktivitet, SBA och helhetstänk kan vi på Briab vända hot till möjligheter i det löpande arbetet med risker och osäkerheter i företag och verksamheter.

  Läs mer
 • Farliga verksamheter

  Vi hjälper våra kunder att se och förstå sina risker och att göra hanteringen av dem till en naturlig och integrerad del av verksamheten.

  Läs mer
 • Forskning och utveckling

  Genom vår satsning på Forskning och Utveckling säkerställer vi ständig innovation och förståelse för risk i ett föränderligt samhälle.

  Läs mer
 • Försäkring

  Vår erfarenhet och expertkompetens gör att Briab idag erbjuder de mest innovativa och nyttoskapande försäkringstekniska tjänsterna i branschen.

  Läs mer
 • Riskhantering

  Genom att arbeta proaktivt med riskhantering, minimeras fel som leder till ökade kostnader och förseningar i projekt och/eller verksamheten.

  Läs mer

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår