Nytt forskningsprojekt inleds med fullskaletester - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Nytt forskningsprojekt inleds med fullskaletester

På RISE i Borås genomfördes den 3-5 maj fullskaletester i ett forskningsprojekt om brandgasspridning via lågt placerade tilluftsdon. Syftet med testerna och projektet är att utreda om metoden erbjuder ett tillfredsställande skydd. Johan Rönnbäck, affärsområdeschef för MEP på Briab, berättar om projektet.

Forskningsprojekt Lågt hängande tilluftsdon

Magnus är toppnöjd över att man tydligen bara behöver jobba 8 år som brandkonsult för att få elda upp nått.

Hej Johan,
Du ingår i forskningsprojektet kring brandgasspridning via lågt placerade tilluftsdon. Kan du ge en bakgrund till projektet?

Ja absolut, vi har precis avslutat tre dagars fullskaletest på Rise i Borås. Tanken är att om tilluftsdonet är placerat lågt, nära golv, så hinner brandgaserna kväva elden innan de når donet. Det har vart spännande att se hur teorin fungerar i verkliga bränder.

Skyddsmetoden har testats tidigare. Vad är det som skiljer ert fullskaletest med tidigare tester och varför testa igen?

Skyddsmetoden har testats ett antal gånger tidigare. Dock har tidigare tester har antigen genomförts i halv skala eller utan ett verklighetstroget ventilationssystem. Denna gång har vi fått möjligheten att utföra tester i full skala och med injusterad till- och frånluft. Det är något som både räddningstjänst och brandkonsulter efterfrågat.

Vilka fördelar finns det med den skyddsmetoden jämfört med de skyddsmetoder som annars används?

Normalt använder man backströmningsspjäll i tilluften som skyddsmetod. Så byggs de flesta flerbostadshusen t ex. Med en lågt placerad tilluft så är tanken att man skulle kunna undvika att installera backströmningsspjället. Det är dels en kostnadsbesparing eftersom man slipper köpa spjällen. Dels ger det ett minskat underhåll och ur hållbarhetsperspektivet reduce, reuse, recycle är det positivt då spjället inte behöver användas/tillverkas. Det ska sägas dock, att denna skyddsmetod inte kommer finnas överallt. Vi undersöker enbart möjligheten att kunna använda metoden där den passar.

Forskningsprojekt Lågt hängande tilluftsdon

Mätutrustning för sot, tryck, syre, CO och annat intressant samt en kanal för att kontrollera läckage och mäta trycket i brandrummet.

Ni har genomfört fullskaletester på RISE nu i början av maj. Hur går det till?

Vi har byggt upp en testrigg på 20 kvadratmeter med normal rumshöjd. Därefter har vi testat bränder av en mängd olika slag. Testen har omfattat allt från långsamma smutsiga bränder till snabba bränder och standardiserade gasolbränder. Vi har testat med bränder i sängnivå och golvnivå och med tilluftsdon på olika höjder och även med fläktar urkopplade. Allt för att ge en så tydlig bild över hur skyddsmetoden fungerar och vad man bör tänka på om man som brandkonsult vill använda skyddsmetoden i framtiden.

Det finns tydliga åsikter i branschen i frågan, vilka positioner har man i huvudsak och vad är din och Briabs inställning?

Jag tror inte det finns så tydliga åsikter egentligen. Det man generellt saknat på vissa håll är ett fullskaligtest av skyddsmetoden. Man kanske har saknat underlag för beslut helt enkelt. Min egen åsikt är, helt enkelt, att detta är för intressant för att inte undersöka. Generellt sett ser jag positivt på skyddsmetoder som fungerar även om underhållet av brandskyddet haltar. Den potentialen såg jag i den här skyddsmetoden och därför känns det mycket tillfredställande att vi nu grundligt får kolla om den fungerar.

Forskningsprojekt Lågt hängande tilluftsdon

Justering av den lasermätare som mäter sotmängden i tilluftskanalen.

Vilka övriga deltar och bidrar i projektet?

Projektgruppen består, förutom mig från Briab, av Hans Nyman, Brandskyddslaget och Axel Mossberg, Bengt Dahlgren. Projektledare är Kristin Andrée från Brandskyddslaget. Även personal från RISE har bidragit väldigt mycket. Inte minst Robert McNamee och Örjan Westlund. Jag vill också passa på att ge cred till SBUF, Kriminalvården, SKB (Stockholm Kooperativa bostadsförening) och Hallströms som finansierar projektet.

Hur ser resan framåt ut? När bedömer du att ni nått i mål med forskningen och kan redovisa resultatet av den?

Nu ska vi börja tolka all data vi fått från försöken. Det är stora mängder data, så det kommer ta ett bra tag. Vi siktar på att vara klara med den slutgiltiga rapporten innan årsskiftet, men innan dess kommer vi så klart offentliggöra en del resultat från försöken.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår