Vägen framåt för ett bättre, smartare brandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Vägen framåt för ett bättre, smartare brandskydd

Det har länge konstaterats att den svenska byggsektorn brottas med ett omöjligt problem. Vi bygger för dyrt, håller inte tidplaner och kvaliteten blir inte som förväntad. För brandskydd är detta en svår utmaning då det upplevs som fördyrande, försvårar för produktionen och de krav och förväntningar som ställs är otydliga och svåra att förstå. Men för alla utmaningar finns det svar. För byggsektorn har det tagit 60 år av stagnerad produktivitetsutveckling, men idag finns de tekniska förutsättningar för att vända trenden och verkligen ta ett språng mot framtiden – det är dags att ta digitalisering på allvar

smartare brandskydd Briab brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

England är på väg att ta ett stort steg mot säkerställa en golden thread of information för brandskydd genom Building Information Modelling (BIM). Som första land är man på väg att ställa krav på leverans i digitalt format med processer enligt BIM. Engelsmännen vill också kräva en spårbar beslutskedja för att möjliggöra ansvarsutkrävande och transparens. Bakgrund är branden i Grenfell Tower som är den största och allvarligaste bostadsbranden på över 100 år i England. I den efterföljande Hackitt-rapporten konstaterar utredaren krasst: byggregel- och kontrollsystemet har fallerat.

Läs mer: Likheter Sverige och England

Brandskydd under hela livscykeln

Som vi konstaterat i tidigare artiklar så är brandskydd ofta en bortglömd fråga. Vi vaggas lätt in i en trygghet mellan de stora händelserna. En enskild olycka kan ställa detta på ända, och få samhället att ifrågasätta hela systemet. Det är radikala, och i många sätt goda förslag som nu föreslås av den brittiska regeringen. Förslagen gäller bostadsbyggnader över 18 meter. För projektering och byggfasen fastställs gateway points för att säkerställa att säkerhetskraven efterlevs. In i förvaltningen tar ett safety case vid för att trygga brandsäkerheten under byggnadens  hela livscykel. Brandskydd ska inte längre lämnas åt slumpen, och vi ska i efterhand, om olyckan mot förmodan inträffar, kunna följa beslutsgång, systemval och avsteg  för att kunna utkräva ansvar.

Läs mer: Building a Safer Future. Proposals for reform of the building safety regulatory system

Spårbar verklighet

För att möjliggöra, obruten informationskedja, the golden thread of information för brandskydd föreslås att information och data om brandskydd ska lagras digitalt. Informationskedjan ska ha stöd för BIM i ett öppet format för att säkerställa spårbarhet av att det som planeras verkligen byggs rätt i praktiken. Genom detta kan man säkerställa brandskyddet för material och produkter, och direkt fånga förändringar över tid.

Som en del i kraven på the golden thread of information föreslås bland annat ett nyckelset med data kring:

  • Byggnadens id och plats
  • Storlek och geometrisk data om byggnaden
  • Byggnadsklass och verksamhet
  • Byggnadsår, och tidpunkter för ev. renoveringar och ombyggnader
  • Brandskyddsdata för byggnadens kritiska skyddssystem, t.ex. branddörrar och sprinklersystem.
  • Fasad- och konstruktionsdata
  • Rapporter från gateway points från projektering och utförande, och safety case reviews från förvaltningsfasen.
  • Nuvarande och tidigare ansvariga personer för brandskyddet

Det är förstås oroande att Sverige visar så stora likheter med det engelska systemet. Hur säkerställer vi ett sunt brandskydd i den svenska byggsektorn, och hur anammar vi den nya tekniken? Den starkaste utvecklingen i branschen sker nu genom offentlig-privat samverkan. Krafttag behövs mot  kvalitetsbrister och byggfel  som kostar över 100 miljarder per år, och för det behövs en kulturförändring. För att möjliggöra en omställning behövs effektiva verktyg som kan ge tryggheten vi behöver utan att lägga på en administrativ börda. I England kommer kraven från myndigheter, i Sverige har byggsektorn ett gyllene tillfälle att själv hitta en väg framåt.

BIM och digitalisering av brandskydd fokus på Briab

Briab har sedan forskningsprojektet om BIM och brandskydd 2017 arbetat intensivt med att utveckla de digitala verktyg som behövs För att digitalisera, effektivisera och kommunicera brandskydd på nya och bättre sätt. För att utveckla en smart verktyg och plattform för brandskydd har vi tagit utgångspunkt i dagens arbetsprocesser, identifierat svagheter och utmaningarna processen för att där skapa möjligheterna för ett bättre, robust brandskydd för en byggnads hela livscykel. Mycket tid och kraft förloras i ineffektiv kommunikation och långsamma informationsutbyten. Projektändringar och revideringar innebär att vi gång på gång gör om närmast identiska arbeten. Vi känner dessa repetitiva arbetsuppgifterna och rådande  utmaningar allt för väl – det har varit vår vardag i nästan 20 år.

Läs mer: Det här behöver göras för att Brandskydd skall bli en del av BIM processen, forskningsrapport SBUF

Med Briabs kommande digitala verktyg kan vi effektivt sätta kravställningen i ett digitalt format i linje med rådande BIM-processer. Vi kan utbyta informationen med andra discipliners modeller och tidigt identifiera de problem som vi tillsammans måste lösa. Just samverkan är själva kärnan. Med smart brandskyddsinformation i ett digitalt format kommer vi kunna kommunicera på nya och effektivare sätt. Som horisontell disciplin kan vi inte fortsätta isolera oss själva.

Vi måste bjuda in, lyssna, och lösa brandskyddsfrågan effektivare.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår