Briab Bimfire Suite – världens första kända digitala plattform för brandskyddsinformation - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Briab Bimfire Suite™ – världens första kända digitala plattform för brandskyddsinformation

Äntligen är det dags för oss att visa världen vad vi på Briab har arbetat med de senaste två åren. I oktober lanserar vi första delen av Briab Bimfire Suite™ -framtidens digitala plattform för brandskydd. Den digitala plattformen bygger på år av insikter från våra kunders utmaningar, våra forsknings- och innovationsprojekt och vår ständiga vilja att leda vår bransch för att ta samhällsbyggandet framåt

Briab Bimfire Suite

Det var ett stort steg att börja satsa på att få in brandskydd i BIM-miljö där vi idag leder utvecklingen och kommit långt fram med att projektera med BIM. Vi har av detta lärt oss och utvecklat ett revolutionerande digitaliserat arbetssätt för ett bättre och smartare brandskydd. Ett arbetssätt som inte enbart handlar om projektering med BIM, utan som kommer skaka om hur vi traditionellt har jobbat med brandskydd. Från projektering till förvaltning och underhåll. I Sverige, i Norden och internationellt.

Automatiserat och integrerat arbetsflöde

Vår första förädling av rådande arbetssätt är att vi skapar nya, intelligenta processer och nya verktyg för bättre arbetsflöde. Utgångspunkten är att arbeta strukturerat med brandinformation oberoende av nivå på BIM och digital mognadsgrad. Samt att skapa förutsättningar för att bli en bättre aktör i projekteringsprocessen. Med våra nya digitala produkter får vi rätt information direkt i en brandmodell och kan hålla all brandskyddsteknisk information för en byggnad synkroniserad. Vi kan hantera informationen i digitala plattformar utan att arkitekten eller andra projektörer behöver ”översätta” våra rapporter, tekniska beskrivningar och brandskyddskisser. Resultatet blir omgående ett snabbare, säkrare och effektivare arbetsflöde.

Förbättrad kommunikation och samverkan

Med brandskyddstekniska krav i ett mer digitaliserat format, kan vi – och andra i projektet – effektivt granska och kollisionskontrollera mot övriga projektörer. Vi kan styra arbetsflödet och säkerställa att alla objekt har rätt parametrar och värden. Besiktningar och utförandekontroller kan i framtiden göras effektivare och framförallt kan vi i slutändan samla information om brandskyddet i förvaltningsskedet. I hela kedjan kan vi effektivt tillgängliggöra och kommunicera brandskyddet genom rätt information som är anpassad till mottagaren. Vi vet av egen erfarenhet att detta är ett av våra största problem i traditionella arbetssätt. Upp till 40 % av arbetstiden i byggindustrin går åt till att leta, säkerställa eller korrigera saknad eller bristfällig information. Vår digitala plattform revolutionerar informationshanteringen och förbättrar kommunikationen.  Det är inte svårt att se nyttan och möjligheterna för såväl branschen som samhället.

Läs mer:
https://blog.plangrid.com/2018/08/fmi-plangrid-construction-report

Digitaliseringen revolutionerar den traditionella arbetsprocessen

För att utveckla ett smart verktyg och en plattform för brandskydd har vi utgått från dagens arbetsprocesser, identifierat svagheter och utmaningarna för att där skapa möjligheterna till ett bättre, robust brandskydd för en byggnads hela livscykel. Inom kort kommer vi se konkreta myndighetskrav på brandskydd i BIM, först ut är troligtvis Storbritannien. Kanske slår de in öppna dörrar – industrin har ju själva sett behovet och började satsa hårt på digitalisering för länge sen. Men det är först nu, som vi kan börja arbeta smart med brandskydd. Mycket tid och kraft förloras i ineffektiv kommunikation och långsamma informationsutbyten. Projektändringar och revideringar innebär att vi gång på gång spräcker tidplaner, budgetar och bygger in fel som uppdagas först långt in i förvaltningsskedet. Vi känner dessa repetitiva arbetsuppgifterna och rådande utmaningar allt för väl – det har varit vår vardag i nästan 20 år. Med Briab Bimfire Suite kan branschen nu, äntligen, effektivt sätta kravställningen, effektivisera projektering och säkerställa efterlevnad i ett digitalt format i linje med rådande BIM-processer.

Se och läs mer om Briab Bimfire Suite™ på briab.bimfire.app

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår