Briab - Brand, Risk & Säkerhet Systematiskt säkerhetsarbete

Systematiskt Säkerhetsarbete (SSA)

Säkra verksamheten och stärk säkerhetskulturen genom nya rutiner och policys

Med ett planerat och genomtänkt systematiskt säkerhetsarbete (SSA) skapas av en aktiv säkerhetskultur och det är där investeringen kan nå sin fulla potential. Fysiskt säkerhetsskydd som exempelvis skalskydd, CCTV, larm och passagesystem är ofta en nödvändig investering, men kan också bli kostsam. För att hamna på rätt sida av risk gäller det att noggrant definiera nuläget och sedan revidera, uppdatera och skapa nya rutiner och policys.

briab-säkerhetssystem

Systematiskt Säkerhetsarbete (SSA)

Briabs säkerhetsexperter erbjuder stöd inom Systematiskt Säkerhetsarbete för att att stärka säkerhetsmedvetandet och utveckla säkerhetskulturen i verksamhetens.

briab-risk-analys-vid-datorn

Definiera nuläget

Efter upprättad uppdragsbeskrivning definieras de aktuella förutsättningarna för analysen. Ett platsbesök är ofta aktuellt för att inventera och kontrollera verksamhetens fysiska miljö samt den närliggande omgivningen som ev. påverkar läget. Briabs säkerhetsexpert intervjuar medarbetare och ledning för att fastställa alla grundfakta av vikt. Säkerhetsexperten sammanställer läget och ger rekommendationer utifrån regler, normer, ambitionsnivå samt övriga krav som ställs på verksamheten. Briabs riskbedömningar i analyser tar hänsyn till samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO). Baserat på nulägesanalysen upprättas rutiner och policys.

Briab

Revidera, uppdatera eller skapa nytt

Briabs insats anpassas efter behovet och efter varje enskild förfrågan, där vi alltid utgår från rådande förutsättningar. Vi kan revidera befintliga rutiner och policys eller vara stöd, i samverkan med verksamheten, vid framtagande eller upprättande av nya anpassade rutiner för verksamheten.

Tjänsten kan innehålla:

 • Nulägesanalys
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Hjälp att analysera kravställningar angående fysiskt och teknisk säkerhet från företagets kunder/beställare eller annan kravställare.
 • Inventering av befintliga rutiner för företagets tekniska säkerhetssystem
 • Inventering av befintliga rutiner och policy för det Systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Stöd samt utveckling i det Systematiska Säkerhetsarbetet
 • Utbildningar för personal och ledningsgrupp
fysisk-säkerhet-byggnader

Säkerhetskultur

En sund säkerhetskultur skapas av kunskap, förståelse och ett medvetet långsiktigt arbete inom företaget. En säkerhetskultur sparar tid, förbättrar lönsamhet och ger en tryggare arbetsplats för både medarbetare och kund.

 Arbetsprocess Säkerhetskultur

 • Uppstartssamtal, definiera förutsättningar och behov
 • Platsbesök
 • Nulägesanalys genomförs vid platsbesök
 • Sammanställning
 • Genomgång av resultat och rekommendationer
 • Definiera nästa steg

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår