Vet du vad som gäller för brandfarliga varor i din verksamhet? - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Vet du vad som gäller för brandfarliga varor i din verksamhet?

Använder, säljer, eller innehar du produkter som klassas som brandfarlig vara har du ett ansvar att hantera dem rätt, för din och dina kunders och medarbetares säkerhet. Ditt ansvar börjar med att ha ett gällande tillstånd från Räddningstjänsten.

Brandfarlig vara

Lagstiftningen, lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) säger att den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att känna till vilka krav som gäller för sin egen hantering. Det finns bland annat krav på aktsamhet, utredning om risker, kompetens, föreståndare, byggnaden och hur förvaring sker.

Bindande och måste uppfyllas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter med stöd av lagen. Föreskrifterna ställer tydliga krav på hantering av brandfarliga varor. Till exempel har MSB utfärdat föreskrifter för hantering av brandfarliga gaser, hantering av brandfarliga vätskor, cisterner och explosionsfarlig miljö. Föreskrifterna är bindande och måste alltid uppfyllas.

Tillståndsprocessen än mer omfattande

Den som hanterar brandfarliga varor yrkesmässigt eller i större mängd behöver generellt ha tillstånd för hanteringen. Tillståndet söks och beviljas av Räddningstjänsten och skall förnyas var 5-10 år, eller om verksamheten förändras. Utöver det kan du påverkas av att den nuvarande tillståndsprövningen föreslås bli mer omfattande, bl. a föreskrifterna runt explosiva varor som skärps med hänvisning till det ökade gängvåldet och sprängningarna runt om i Sverige.

Ta hjälp av experter och hamna på rätt sida risk

”Vi vet att det finns ett stort antal företag där man har bristande koll på sin hantering av brandfarlig vara och andra risker i det dagliga arbetet, säger David Winberg, Teamledare för Riskhantering på Briab i Malmö. ”Men det är inte konstigt, det är en komplicerad fråga och kraven förändras löpande. Men det är viktigt att ha koll. Inte bara för att det är ett lagkrav, utan för att konsekvenserna kan bli förödande, tillägger David. Riskteamet på Briab har stor erfarenhet av Brandfarlig vara och en tydligt och effektiv process för att hantera både tillståndsprocessen och kompetens och rutiner i det dagliga säkerhetsarbetet.

För mer information – läs här.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår