”Grenfell är närmre oss än vi tror” - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

”Grenfell är närmre oss än vi tror”

Den 18 november hålls årets Brandskyddskonferens, Sveriges största mötesplats om förebyggande och byggnadstekniskt brandskydd. I år genomförs konferensen digitalt i webbinarform på grund av omständigheterna. Bland ett antal intressanta talare kommer Briabs Michael Strömgren att prata om nuläget och framtiden för våra byggregler efter katastrofen i Grenfell Tower.

Michael Strömgren, Public Affairs Manager på Briab

Efter branden i Grenfell Tower genomförs Storbritannien en omfattande regelreform för att trygga brandskyddet i brittiska byggnader. Nu föreslås bland annat en ombudsman för boende och deras säkerhet, digitala informationskrav och att funktionskrav delvis ersätts av skarpare brandkrav. Dame Judith Hackitt, ansvarig för utredningen sammanfattade enkelt och tydligt varför kraftfulla åtgärder krävs ”What is initially designed is not what is being built, and quality assurance of materials and people is seriously lacking.

Grenfell_Tower_fire_(wider_view)

Foto: Natalie Oxford

Michael har stor erfarenhet av forskning och utveckling för brandskydd inom byggregler, standardisering och digitalisering. Han är expert på byggregler, analytisk dimensionering och har arbetat över landsgränserna med Europeisk brandskyddsindustri och med regelskrivande organ. Idag arbetar Michael mycket med den nödvändiga digitaliseringen av brandskyddsarbetet och den infrastruktur som krävs för att stödja, t.ex. standarder och ändrade regelverk. Med vår erfarenhet från våra olika digitala satsningar inom brandskyddsarbete ger vi nu betydande bidrag i dessa frågor både nationellt och internationellt. Inte minst gäller detta i Storbritannien där vi deltar aktivt i standardiseringsprojekt för digital brandskyddsinformation.

”Det som visat sig efter Grenfell Tower är att det svenska systemet har många liknande brister som i England. Vi har liknande fasader även här, till och med i min egen hemstad i Malmö. På det sättet är Grenfell närmre oss än vad de flesta tror.”

Michael kommer att ge en lägesbild om vad som händer i utredningarna kring branden i Grenfell Tower och vad effekterna kan förväntas bli av förändringarna.

Anmäl dig här till webbinariet

Läs mer av Michael och om nuläget och framtiden för våra byggregler efter Grenfell Tower katastrofen här bredvid.

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår