Dags att samverka för säkerheten | Apropå digitala nycklar - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Dags att samverka för säkerheten | Apropå digitala nycklar

Räddningstjänsten i Jämtland, Storstockholms brandförsvar och Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) blir först i landet med digitala ”nycklar”. Briab ser detta första steg som ett av många i en kommande digitaliseringsresa.

Apropå_digitala_nycklar

Det var ett spännande besked som kom från Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG) under onsdagen. Den digitala nyckeln är en tjänst från SOS Alarm och kallas Smart passage, vilken går ut på att tillåta digital inpassering vid uttryckning. Tid är en avgörande faktor vid brandsläckning och den här typen av automatiska brandlarm med smarta lås underlättar räddningstjänstens framkomlighet.

Det är glädjande att räddningstjänsten arbetar proaktivt för att underlätta framtida uttryckningar och vi på Briab undrar vad som blir nästa steg. Med rätt förarbete bör räddningstjänsten kunna få tillgång till digital, relevant fastighetsinformation redan när de är på väg. På så sätt skulle utryckande brandmän kunna orientera sig innan de är på plats.

Möjligheterna är många, och de grundar sig i rätt informationshantering. Tänk om det skulle gå att se var brandcellerna går, kanske till och med i realtid se var det brinner? Vi undrar, vad krävs för att nå hit? Det är tydligt att frågan behöver lyftas upp på agendan. Ansvaret ligger inte enskilt hos räddningstjänsten liksom inte heller fastighetsförvaltaren. Vi efterfrågar en dialog och en samverkan mellan branscher för att få in rätt brandskyddsinformation i handlingarna som sedan också på ett enkelt och smidigt sätt kan hämtas ut.

Brandskyddsingenjören står inte heller ansvarsfri. Det blir vår uppgift att se till att vår kunskap och expertis efterlämnas i en fastighet på rätt sätt. Vid nyproduktioner blir det inte svårt, med BIM-flöden och digitala verktyg kan informationen implementeras direkt i arkitektens ritningar för att sedan sparas till eftervärlden. Men för att denna information sedan ska hanteras och förmedlas på rätt sätt under förvaltning krävs att vi aktivt arbetar vidare med frågan aktörer emellan. Och att samla in brand- och byggnadsinformation i redan existerande fastigheter, det är en helt annan historia…

Sammanfattningsvis vill vi understryka vikten och glädjen i att räddningstjänsten påbörjat sin digitaliseringsresa. Vi vill däremot uppmuntra hela samhällssektorn att ta ett helhetsgrepp kring brandskydd; det kan gälla liv och död.

 

Vill du veta mer om Briabs olika samverkan- och samarbetsprojekt? Hör gärna av dig!

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår