Co-creation som ledstjärna för nya svenska byggregler - Evening talks avsnitt 1 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Co-creation som ledstjärna för nya svenska byggregler - Evening talks avsnitt 1

Betydande förändring av reglerade områden, som våra byggregler, är komplicerat, utmanande och inte sällan obekvämt. Att genomföra förändringen kan innebära betydande fördelar för vårt samhälle och för vår sektor. Den bästa vägen framåt är att vi möts och arbetar tillsammans på ett konstruktivt sätt för att gemensamt förstå både utmaningarna och möjligheterna. Vi behöver bygga ett regelsystem som ökar innovationstakten, förbättrar kvaliteten och prestandan i våra byggnader och infrastruktur. Samtidigt måste vi säkerställa att grundläggande samhälleliga förväntningar, så som hållbarhet, resiliens och säkerhet uppnås.

Play

Briabs Public Affairs Manager Michael Strömgren och Brian Meacham, internationell forskare inom funktionsbaserade byggregelsystem resonerar framåt inför nästa steg på vägen mot modernare byggregler i Sverige. En spännande resa med stora möjligheter. Om vi vill ta dem.

Evening Talks är en serie utforskande och informella samtal om samhällsbyggande. Har du ett ämne du vill veta mer om eller kanske delta i diskussionen, hör av dig till Michael Strömgren.

Läs artikeln i Byggvärlden av Michael och Briab här

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår