VVS-projektering - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

VVS-projektering

Rätt tänk från början sparar resurser

Ventilationsbrandskyddet är en så viktig del av en VVS-installation att vi på Briab har insett att vi kan förbättra hela projekteringen när vi är med från början och kan ta ett helhetsgrepp på arbetet.

På Briab har vi en egen avdelning för komplett VVS-projektering som är unik då vi kan projektera ventilation- och rörsystem på ett sätt som inte bara tar hänsyn till energiprestanda, buller och inomhusklimat. Vi besitter även bland Sveriges vassaste kunskaper inom ventilationsbrandskydd. Att kombinera dessa kunskaper med ett helhetsansvar för projekteringen skapar stora besparingsmöjligheter.

ludwig-brandskydd-kontroll-4

Minska risk och kostnader

Genom att ta helhetsgreppet på projekteringen och utgå från ventilationsbrandskyddet kan vi minimera mängden kostnadskrävande brandtekniska installationer och brandisolering. Vi kan även minimera projektrisker där t ex felaktigt projekterade installationer i värsta fall kan innebära kostsamma förseningar och uppskjutna inflyttningsdatum.

briab-vvs-projektering

Kostnadseffektivitet utan att kompromissa med kvalitet

Utmaningen och målsättningen med varje projekteringsuppdrag är att tillsammans med vår uppdragsgivare utforma så fördelaktiga system som möjligt. Behoven ser olika ut från fall till fall. Vid ventilationsprojektering handlar det, med få undantag, om att skapa ett system som uppfyller både kundens krav och gällande regler med så lite fördyrande och komplicerade brandtekniska installationer som möjligt – t ex. brandspjäll, backströmningsskydd, rökdetektorer, bypass och brandgasfläktar. Och att det görs utan att ge avkall på lågt buller och goda energivärden vad gäller SFP och värmeväxling.

briab-vvs-projektering-2

Standardtänk räcker inte

Här finns en hel del förbättringar att göra genom att medvetet och innovativt slå oss fria från gamla ”sanningar” och föråldrade lösningar. Lite grovt kan sägas att brandskyddsprodukter och isolering står för mer än 50% av kostnaden i en ventilationsinstallation. Trots det, så konstrueras och byggs de flesta system på ett standardbetonat sätt, vilket ofta leder till överdimensionering och större kostnader än nödvändigt. Vårt arbete har ventilationsbrandskydd som utgångspunkt och kan då skapa en helhetslösning med enbart det som behövs. Att göra rätt från början.

Se filmen om VVS-projektering

För att ge dig en snabb överblick och förståelse kring hur vi ser på VVS-projektering så har vi satt samman en animerad film. Unna dig en kopp kaffe och luta dig tillbaka under knappt tre och en halv minut.

Play
Detta kan vi göra för ditt projekt:
 • VVS-projektering
 • Projektering av både rör- och luftinstallationer
 • Ventilationsprojektering – Analyser av ventilationsbrandskydd
 • Projektering i både en AutoCAD- och Revitmiljö för att underlätta samordning i 3D
 • Optimering av ventilationsbrandskydd och brandanalyser
 • Analyser för att undvika bypass och backströmningsspjäll
 • Beräkning av brandgasevakuering
 • Trycksättningsberäkningar av trapphus och hisschakt
 • Beräkning av trycksatta och icke trycksatta stigarledningar
 • Hantera alla frågor kring imkanaler
 • Optimering av brandisoleringsbehov för både rör- och luftinstallationer

Rätt verktyg

På Briab arbetar vi med verktyg som t ex Autocad och Revit för beräkningar och projektering av VVS system. Vi kan arbeta i BIM miljö eller konventionellt och kan sköta hela projekteringen av VVS system från förfrågningsunderlag till färdiga relationshandlingar.

briab-brand-risk-konsult-vid-jobbar-vid-skärm

Se intervjun med Frida och Johan om VVS-projektering

För att ge dig en snabb överblick och förståelse kring hur vi ser på VVS-projektering så har vi satt samman en animerad film. Unna dig en kopp kaffe och luta dig tillbaka under knappt tre och en halv minut.

Play

Funderar du över något, har du någon specifik fråga eller vill anlita oss, tveka inte att höra av dig.

 

För mer information avänd formuläret eller kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår