Briab och Tribia ingår partnerskap för att brandsäkra byggbranschen och ta nästa steg i dess digitalisering - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Briab och Tribia ingår partnerskap för att brandsäkra byggbranschen och ta nästa steg i dess digitalisering

Partnerskapet gäller en integration mellan produkterna Bimfire Share och Bimeye. Syftet är att möjliggöra och förbättra arbetet med brandskydd i digitala arbetsflöden för att skapa mervärden och nya möjligheter för byggherrar, entreprenörer, projektledare och arkitekter. Sammankopplingen säkerställer att den efterfrågade informationskedjan av digitala nyckeldata för brandskydd i obruten form följer med genom byggnadens hela livscykel.

Kontroll_andreas

Problematiken med brandsäkerhetsarbetet som pågår i dagens bygg- och infrastrukturprojekt är att det inte är en integrerad del i det digitala arbetsflödet. Tribia och Briab har tagit fasta på detta behov och vill förändra det genom ett partnerskap. Genom partnerskapet bidrar Tribia med spetskompetens kring digitalt stöd för effektiv informationshantering i byggprojekt och Briab bidrar med marknadsledande kompetens kring brandsäkerhetsarbete och digitala brandskyddslösningar.

Beställare ställer krav på bättre och strömlinjeformade processer

Idag har drygt 200 länder obligatoriska krav på brandsäkerhet vid uppförande av olika typer av byggnationer.

Trots detta så sker det allvarliga olyckor som branden i Grenfell Tower i London 2017, där 71 personer omkom och bristande informationskedjor i byggnadens handhavande har pekats ut som ett av de stora bakomliggande problemområdena.

Utan en förändring och integration av brandsäkerhetsarbete i det digitala arbetsflödet kommer man ha svårt att nå ”Golden Thread of information” målet som det efter Grenfell Tower börjat krav ställas på i UK.

Partnerskap för effektivt datautbyte och förädling i BIM-processen

Inom affärsenheten Bimfire Software tas brandskyddsektorn in i framtiden. Med brandingenjörens expertis i kombination med BIM-strategens kunskaper utvecklas mjukvarulösningar som möjliggör digital brandskyddshantering. Vår ambition är att skapa förutsättningar för byggherrar och entreprenörer att kommunicera och hålla kritisk brandskyddsinformation i synk vid projektering, utförande och vidare under en hela livscykeln. I och med vår molnbaserade plattform Bimfire Share kan vi stå för brandskyddsexpertis kring digitala arbetsprocesser, säger Johan Norén, affärschef, Bimfire Software.

Samarbetet med Tribia och integrationen mot Bimeye gör att vi tillsammans med gemensamma krafter kan fortsätta digitaliseringen av byggbranschen, fortsätter Johan Norén.

Digitaliseringen av byggbranschen accelererar och Tribias ambition att kunna leverera en BIM collaboration lösning där projekt samlar in, kvalitetssäkrar och kommunicerar byggnadsinformation i en sammanhållen lösning genom alla faser av projektet, har resulterat i ett ökat intresse för vårt stöd till ”förbättring av digitaliserade projektgenomföranden”, säger Steinar Svinø, CEO, Tribia.

Partnerskapet med Briab, som är en av de mest drivande företagen i byggbranschen med avseende på att digitalisera sina arbetsprocesser, samt integrationer mot specialiserade molntjänster som Bimfire Share, ligger helt i linje med hur vi vill bistå byggbranschen i att bli digitaliserade på ett integrerat sätt. Tillsammans kommer vi vara väl positionerade för att hjälpa byggbranschen till ”next level” när det gäller brandsäkerhetsarbetet i bygg- och infrastrukturprojekt, avslutar Steinar Svinø.

För mer information, kontakta:
Steinar Svinø, CEO, Tribia
Telefon: +47 952 92 174, e-post: steinar.svino@tribia.com

Johan Norén, affärschef, Bimfire Software
Telefon: +46 70 839 86 83, epost: johan.noren@briab.se

Om Tribia
Sedan 2001 har Tribia varit en ledande aktör och leverantör av samarbetslösningar för projekt inom bygg- och anläggningssektorn. Idag är vi marknadsledande i Norden med vår BIM Collaboration-lösning, där projekt samlar in, kvalitetssäkrar och kommunicerar byggnadsinformation i en enda lösning genom alla faser av projektet. Vi digitaliserar och förbättrar projektgenomförandet.

Vi är 80 anställda som utvecklar, levererar och förvaltar produkterna Interaxo, Unizite och Bimeye, som ingår i vår BIM Collaboration-lösning. Alla är engagerade i att förverkliga vår vision: ”Tillsammans kommer vi att skapa projektlycka”. Mer information om detta återfinnes på: www.tribia.com

Om Addnode

Addnode Group är ett internationellt informationsteknologiföretag med 1500 medarbetare i 17 länder. I nära samverkan med våra kunder skapar vi digitala lösningar av programvaror och tjänster för att bygga ett mer hållbart samhälle. Våra kunder använder våra digitala lösningar för att designa, bygga och förvalta produkter, fastigheter och infrastruktur. Inom offentlig sektor möjliggör våra digitala lösningar effektiv förvaltning och kommunikation med medborgarna.

I 2019 utgjorde nettoomsättningen 3.434 MSEK kronor. Addnode koncernens B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök: www.addnodegroup.com.

Om Briab

Briab vänder osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som förbättrar processer, reducerar kostnader och skapar trygghet. Från vårt ursprung inom brandskydd har vi utvecklats till ett företag av innovativa riskhanteringsexperter. Vi breddar nu vårt erbjudande med nya revolutionerande digitala produkter för ett bättre brandskydd för en byggnads hela livscykel. Med över 110 medarbetare är vi en av Nordens största fristående riskhanteringsexperter. För mer information, besök www.briab2018.staging.wpengine.com.

Om Alder

Sedan mitten av oktober 2020 är Alder majoritetsägare i Briab. Alder är en nordisk investeringsfond med målet att skapa bästa möjliga förutsättningar för långsiktig utveckling av hållbara teknikföretag. Med en mix av industriell och finansiell expertis och med intresset för entreprenörskap som drivkraft, skapar vi lönsam tillväxt tillsammans med våra bolag. För mer information, besök www.alder.se

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår