Släcksystem - Briab - Brand, Risk & Säkerhet - Sprinkler

Släcksystem

Sprinkler och släcksystem möjliggör

Sprinkler och släcksystem är ett myndighets- och försäkringskrav i vissa byggnader och för en hel del verksamheter, men installeras även av egen ambition från fastighetsägaren eller verksamheten. Genom att optimera ett lämpligt sprinkler och släcksystem behöver projektet i sin helhet inte nödvändigtvis bli en dyrare lösning. Istället kan flexibilitet skapas i andra brandtekniska krav som innebär större innovativa möjligheter, såväl som att olika besparingar inom projektet kan göras.

briab-sprinkler-system

En bra affär

Att installera ett släcksystem kan vid första anblick anses som en dyr och onödig utgift, främst påtvingat av myndighets- eller försäkringskrav. Men är man nyfiken och tittar lite mer noggrant på vad ett släcksystem kan ge projektet, ser man snart dess fördelar. Släcksystem räddar inte bara liv utan minskar även skador på egendom. Med släcksystem begränsas en eventuell brand till en mindre del av byggnaden, vilket medför att hela byggnaden troligtvis inte behöver rivas på grund av skadorna. Saneras – ja, men oftast inte rivas i sin helhet.

Att välja rätt

Genom att välja och optimera ett lämpligt släcksystem behöver projektet i sin helhet inte nödvändigtvis bli en dyrare lösning, bara tryggare. Med sprinkler och släcksystem kan flexibilitet skapas i andra brandtekniska krav och innebära både större innovativa möjligheter såväl som att besparingar för projektet göras.

briab-sprinkler-kontor-2

Miljösmart investering

Att investera i ett släcksystem är ett kostnadseffektivt sätt att både rädda liv och skydda egendom. Sprinkler och släcksystem har till uppgift att begränsa och kontrollera en eventuell brand, så att det påverkar enbart en mindre del av byggnaden och säker utrymning kan ske. De materiella skadornas omfattning och mängden brandfarliga gaser begränsas, vilket är positivt för både ekonomi och miljö.

briab-sprinkler-slacksystem

Sprinklerteamet  på Briab

På Briab har vi startat en egen avdelning för projektering av släcksystem. Vårt team av sprinkleringenjörer har hög utbildningsnivå och har tillsammans många års erfarenhet inom branschen. Uppdragen varierar från mindre utredningar till större och mer komplexa projekt. Allt ifrån skolor, kontor, sjukhus, hotell, köpcentrum, särskilda boenden, industri, kulturminnesmärkta byggnader, tankfarmer, kärnkraftverk och vägtunnlar, bland annat.

Ur nyfikenhet föds kunskap

Vi är en samspelt grupp av nyfikna individer som gärna tittar på smarta innovativa lösningar för att utveckla vår uppdragsgivares projekt till dess fulla potential. Genom vår gemensamma erfarenhet och kompetens kan vi i samråd med vår uppdragsgivare föreslå bra lösningar som uppfyller både kundens krav och gällande regler för det specifika projektet. Varje projekt är unikt. Självklart kan vi bistå genom hela projektet, från inventering och utredning till färdig detaljprojektering och relationshandling.

Detta kan vi göra för ditt projekt:
 • Inventering av befintliga släcksystem
 • Utredning kring vattenförsörjning
 • Samråd kring olika typer av släcksystem
 • Projektering av vattensprinkler och boendesprinkler.
 • Projektering av skumsläckanläggningar
 • Projektering av trycksatta och icke trycksatta stigarledningar
 • Projektering i både en AutoCAD- och Revitmiljö för att underlätta samordning i 3D
 • Hydrauliska beräkningar
 • Utredningar kring gassläcksystem och högtrycksvattendimma
 • Leveransbesiktning
 • Tredjepartsgranskning

Våra verktyg

På Briab arbetar vi med verktyg som t ex Autocad och Revit för projektering av släcksystem, för hydrauliska beräkningar använder vi programmet HASS. Vi kan arbeta i BIM miljö eller konventionellt.

 

För mer information, använd formuläret eller kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår