Seminarium om BIM, Kravställning och Produkter - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Seminarium om BIM, Kravställning och Produkter

Digital kravställning är en nyckel för att säkra att informationsflödet för brandskydd i byggprocessen. Det är också grunden för att kunna matcha rätt produkt på rätt plats i de smarta nya arbetsflöden vi ser när vi arbetar i BIM-miljö. Briab och SIS bjuder nästa vecka in till seminarium om BIM och Brandskydd i Stockholm hos SIS. Arkitekter, fastighetsägare, projektörer, producenter med flera deltar och kommer att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta vidare.

Seminarium om BIM och brandskydd Briab brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Seminariet fokuserar på behovet av digitala nycklar och standarder för att kravställa och välja produkter. När vi arbetar med brandskydd i en BIM-miljö behöver utbytet ske smidigt och på ett standardiserat sätt. I programmet fokuserar vi på utmaningarna idag och visar på proof-of-concept för kravställning och utifrån produktperspektivet. Vi får inblick i vad som är på gång inom europeisk standardisering. Paneldebatten ger möjlighet till fördjupningar.

Program:

14.30 Inledning – Viveka Odlén och Michael Strömgren, TK 181

14.40 Digitala nycklar för brandskydd och proof-of-concept – Johan Norén, Briab

15.20 Produkter i sin BIM-kontext – Torbjörn Persson och Pierre Chigot, Ecophon

15.50 Kaffe

16.20 Smart CE-märkning och Product Data Templates – Espen Schulze, Cobuilder

17.00 Paneldebatt med Fabian Ardin, Boverket, Johan Norén, Briab, Espen Schulze, Cofounder, Pierre Chigot och    Torbjörn Persson, Ecophon, Kurt Löwnertz, Sweco/TK 269

17.40 Fortsatt arbete

18.00 Avslutning

Seminariet arrangeras av SIS, kommitté för brandsäkerhet, TK 181 samt Briab. Anmälan är nu stängd men det finns möjlighet anmäla sitt intresse för seminariet här. Möjlighet finns då att dels få information om eventuella restplatser, ta del av material och få information om kommande event.

Mer information om SIS TK 181:

www.sis.se/tk181

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår