Försäkringstekniska tjänster - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Försäkringstekniska tjänster

Trygga verksamhetens framtid och öka samtidigt kostnadseffektiviteten

Vi jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder att vända hot till möjligheter. Dra nytta av vår långa erfarenhet inom riskhantering och låt oss vara ditt stöd i försäkringstekniska frågor så att du kan fatta trygga beslut.

briab-risk-försäkringstekniska-tjänster-produktion-1

Arbetet med riskhantering involverar många parter, allt från dina egna medarbetare och kunder till externa parter som leverantörer och försäkringsbolag. Vi har en helhetssyn där försäkringsdelen värderas och balanseras med det konkreta och skadeförebyggande arbetet på ett effektivt sätt. Med våra riskexperters erfarenhet och kunnande kan vi hjälpa dig att förena och leda alla inblandade i samarbete mot ökad trygghet och större kostnadseffektivitet.

briab-david-winberg-riskkonsult

Här är några exempel på de försäkringstekniska tjänster Briab erbjuder:

Försäkringsteknisk riskbeskrivning

Vi gör en total analys av verksamheten och presenterar en samlad beskrivning av riskerna för egendoms- och avbrottsskador. Beskrivningen gör det enklare att överblicka riskbilden, göra en riskvärdering och fatta väl underbyggda beslut när det gäller åtgärder för riskhantering och försäkringsskyddets omfattning.

Riskkostnadsanalys

Verksamhetens riskkostnad, det vill säga summan av skadekostnader och skyddskostnader, är en viktig parameter vid välgrundade beslut. Här kan vi hjälpa till med att analysera och bedöma den totala riskkostnaden och att ta fram en handlingsplan som ger kontroll över risker och skador.

briab-risk-försäkringstekniska-tjänster-inbrott

Inbrottsskydd och säkerhetssystem

Inbrottsskydd och säkerhetssystem måste överensstämma med försäkringsgivarens skyddsklasser och säkerhetskrav. Ansvaret för det vilar på er som företag. Har du inte ordning på detta så kan det leda till att ersättning från försäkringsbolaget uteblir helt, exempelvis vid inbrott. Vi hjälper dig att kontrollera och säkra att din verksamhet lever upp till kraven.

Försäkringsvärdering av byggnad

Vi har stor erfarenhet av att beräkna försäkringsbelopp med försäkringsbranschens vedertagna kalkylmetoder. Rätt värdering av din fastighet är en av hörnstenarna för ett effektivt försäkringsskydd och kan vara mycket kostsamt om det är felaktigt.

briab-risk-försäkringstekniska-tjänster-produktion-2

Avbrottsriskanalys

Avbrottsriskanalys handlar om att identifiera och förstå kritiska processer och beroenden hos dig som uppdragsgivare, men även hos dina underleverantörer. Våra erfarna riskexperter hjälper dig att kartlägga och analysera avbrottsriskerna och upprätta en kontinuitetsplan i samråd med din organisation.

briab-risk-försäkringstekniska-tjänster-produktion-3

Skadeorsaksutredning

Skadeutredningen är ett systematiskt utredningsarbete där du får hjälp med att utreda skadeförloppet och skadans ursprung. Utredningen hjälper dig och din verksamhet att lära av det som skett. Det är även en investering för framtiden eftersom utredningen leder till förändrade beteenden och lösningar som gör att liknande skador och haverier går att förebygga i framtiden.

briab-risk-försäkringstekniska-tjänster-produktion-4

Se filmen om riskhantering

För att ge dig en snabb överblick och förståelse kring hur vi ser på riskhantering så har vi satt samman en animerad film. Unna dig en kopp kaffe och luta dig tillbaka under knappt fem minuter.

Play

Har du andra behov? Hör av sig så hittar vi en lösning. Våra kontaktpersoner hittar du här. 

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår