Fysisk säkerhet - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Fysisk säkerhet

Vi tar helhetsgreppet kring fysisk säkerhet – om du vill

Briab erbjuder projektering och projektledning inom fysisk säkerhet vid byggnation eller förvaltning av fastigheter och byggnader. Våra experter tryggar och säkrar byggnader och anläggningar med omgivning så att risken för intrång, skadegörelse och våld minimeras. Vill du åtar vi oss att ta ett helhetsgrepp, men vi erbjuder även enskilda tjänster inom exempelvis säkerhetsinventering, besiktning och stöd vid upphandlingar

briab-ida-johansson-fysisk-sakerhet

Briab arbetar med fysisk säkerhet inom alla sektorer inom såväl samhällsbyggande och industri som statlig och kommunal förvaltning. Vårt team inom fysisk säkerhet är väl insatta i de lagar, regler och föreskrifter som krävs av myndigheter, försäkringsbolag och övriga kravställare. Vi är oberoende av leverantörer, bedriver aktiv omvärldsbevakning och med Briabs helhet inom Brand, Risk och Säkerhet erbjuder vi sammantaget en unik bredd och kompetens.

Vi erbjuder följande tjänster inom fysisk säkerhet:

Projektering Fysisk säkerhet

Dörrsamordnare & projektledning

Projektering av säkerhetsystem

Säkerhetsinventering, besiktning & stöd vid upphandling

Systematiskt Säkerhetsarbete (SSA) & Säkerhetskultur

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår