Briabs VD lämnar - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Briabs VD lämnar

Stockholm 2023-02-13
Styrelsen för Briab Group AB och Björn Wulff har kommit överens om att Björn Wulff lämnar sin roll som VD, en roll han har innehaft sedan september 2019. Styrelsen har startat processen för att tillsätta en ny VD.

Styrelsen vill ge Björn fullt erkännande för det arbete han gjort de gångna två åren med att renodla bolaget till en ren konsultverksamhet och då, speciellt, det fina arbetet med att sälja Bimfire och Atavio. Björns energi och engagemang för bolaget, dess varumärke, medarbetare och kunder har bidragit till att Briab är ett starkt varumärke i Sverige.

Bolaget går nu in i nästa fas där vi de kommande åren ytterligare ska utveckla, växa och uthålligt utveckla bolaget. Styrelsen har gjort bedömningen att företaget behöver en VD med operativ erfarenhet och en beprövad verktygslåda från ett sådant uppdrag i en större konsultverksamhet. Briab rekryterar därför en ny VD med goda ledaregenskaper som kan utveckla Briab tillsammans med vår personal för bolagets bästa.

Rikard Appelgren, styrelseordförande i bolaget kommer att med omgående verkan träda in som TF VD.

Vid frågor
Vid frågor kontakta styrelsens ordförande Rikard Appelgren, telefon 070-309 64 72 eller er närmaste kontaktperson på Briab.

Briab vänder osäkerhet till möjligheter genom nyskapande och effektiva lösningar som förbättrar processer, reducerar kostnader och skapar trygghet. Från vårt ursprung inom brandskydd har vi utvecklats till ett företag av innovativa riskhanteringsexperter. Med c:a 160 medarbetare är vi Nordens största fristående expertföretag inom Brand, Risk och Säkerhet. The right side of risk

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår