Briabs nya styrelse - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Briabs nya styrelse

Under förra året och efter en period av stor och för det mesta spännande förändring, har Briabs styrelse uppdaterats med nya krafter. Två nya ledamöter valdes in, Lotta Wibeck och Anna Bergström, samtidigt som Anders Sandberg, delägare på Briab och Henrik Flygare, Alder steg av.

Briabs styrelse 2022

Briabs styrelse och delar av bolagsledning.
Från vänster: Charlotte Bjärhov CFO, Björn Wulff CEO, Henrik Blomé styrelseledamot, Rikard Appelgren styrelseordförande, Peter Nilsson styrelsesuppleant, Maja Förberg styrelsesuppleant, Annas Bergström styrelseledamot, Fredrik Hiort styrelseledamot, Keiward Pham styrelseledamot, Lotta Wibeck, styrelseledamot.

Samma andas barn

Båda nytillträdda har stor erfarenhet och ett djupt engagemang i utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Lotta Wibeck tillför bredd och spets inom digitalisering och disruptivt tänkande till en ur många aspekter försiktig och svårförändrad bransch.

”Lotta är lite samma andas barn som vi på Briab – mer ja än nej och ständigt på väg framåt mot förbättring och utveckling. Med sitt fokus på digitalisering passar vi perfekt ihop då det är en viktig del av vår verksamhet och vägen vi ser framåt” säger Björn Wulff, delägare och VD på Briab

Vägvisare på hållbarhetsresan

Anna Bergström är arkitekt med stor erfarenhet av projektutveckling och hållbarhetsfrågor, vilket tillför Briab kompetens och kraft.

”Tillväxt genom hållbarhet är grundstrategin för vår huvudägare Alder och därmed viktigt även för oss. Vi ser dagligen bevis i vår omvärld som pekar på hur rätt det vägvalet är. På den resan är Anna är en trygg vägvisare” sammanfattar Rikard Appelgren, styrelseordförande Briab.

Ytterligare förändringar är att Maja Förberg, Private Equity Analyst på Alder, tillträder som suppleant samt att delägaren och seniora brandingenjören Peter Nilsson går från ledamot till suppleant.

”Nu vill jag lägga mitt huvudsakliga fokus på allt spännande och utmanade inom min dagliga gärning, men har svårt att helt släppa det långsiktiga och stimulerande i styrelsearbetet, så detta är en perfekt lösning”

Alla i styrelsen har tillträtt och jobbar nu aktivt med kommande steg i Briabs utveckling och mot visionen Leda – inte följa.

Vi kommer framöver löpande åter med samtal med våra styrelsekollegor, så följ oss gärna.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår