Ladda ner handledning för riskworkshop med anledning av COVID-19 - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Ladda ner handledning för riskworkshop med anledning av COVID-19

Vad händer om nyckelpersoner inom ert företag blir sjuka en längre tid, eller blir satta i karantän utomlands? Vad händer om leveranser stängs av eller andra verksamhetskritiska faktorer förändras? Har ert företag tillräcklig redundans för att kunna hantera dessa händelser, eller bör ni redan nu vidta åtgärder för att ha tillräcklig beredskap om detta inträffar? Här kan du ladda ner ett vägledande stöddokument.

Play

Händelseutvecklingen de senaste veckorna har kommit som en överraskning för de flesta, och tvingar nu många företag att tänka i nya banor. Briabs vägledande Excelfil kan användas som ett verktyg för att underlätta hanteringen av de risker som spridningen av COVID-19 för med sig. I kristider ska man göra vad man kan för att hjälpa till och vi delar gärna med oss av hur vi själva har förberett oss i förhoppning om att ni kan ha nytta av det framöver!

Ladda ner stöddokument för riskworkshop  här

Hur kan ni arbeta för att vara på rätt sida av risk?

Metodiken följer riskhanteringsprocessen, dvs att identifiera, analysera och reducera risker. Vad kan inträffa? Varför inträffar det? Hur påverkar händelsen er som företag? Har ni några möjligheter att minska sannolikheten för att det inträffar? Vilka möjligheter har ni att minimera de negativa konsekvenserna av händelsen? Genom att identifiera och analysera möjliga händelser med hjälp av de här frågorna kan ni på ett enkelt och strukturerat sätt skapa en beredskap för en framtid som vi i dagsläget vet relativt lite om. Varje risk kan tilldelas en riskägare och riskregistret kan användas för att följa upp att riskreducerande åtgärder har utförts, samtidigt som det kan fyllas på med nya risker och utvärdering av dessa vartefter omvärlden förändras.

Tips och trix

  • Sätt samman en grupp som speglar de olika delarna inom ert företag, exempelvis HR, Ekonomi, IT och kärnverksamheten.
  • Börja med att definiera vilka konsekvenser ni ska fokusera på. T.ex. hälsa och ekonomi.
  • Slå era kloka huvuden ihop och försök identifiera så många möjliga händelser ni kan, och arbeta strukturerat igenom de olika frågeställningarna. Några exempel finns i riskregistret för inspiration.
  • Avfärda inte risker helt under en brainstorming, skriv upp dem och gör sedan en bedömning/motivering varför ni inte behöver hantera den vidare.
  • Det finns möjlighet att skatta både sannolikheter och konsekvenser på en 5-gradig skala för att kunna rangordna riskerna, men lägg inte för stort fokus på att sätta ”korrekta” siffror här. (Vi på Briab hoppade faktiskt över denna rangordning helt.)
  • Tilldela ansvar för alla åtgärdspunkter, sätt rimliga tidplaner, och följ upp dem!
  • Behöver ni stöttning kan vi på Briab självklart hjälpa er framåt!

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår