Lågt placerade tilluftsdon - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Lågt placerade tilluftsdon

I dag är fläktar i drift med backströmningsspjäll på tilluftsdon en vanlig metod för att uppfylla ventilationsbrandskyddet i byggnader. Baserat på resultat från fullskaliga brandförsök utförda hos RISE i Borås redovisar forskningsteamet från Briab, Bengt Dahlgren, och Brandskyddslaget ett alternativ till att använda denna metod.

Lågt placerade tilluftsdon- fullskaletester

Forskningsprojektet har varit ett samarbete mellan Brandskyddslaget, Bengt Dahlgren Brand & Risk, Briab och NCC. Projektet  finansierades av SBUF, SKB (Stockholms Kooperativa Bostadsförening), Kriminalvården och Hallströms ventilation. Från Briab har Johan Rönnbäck deltagit.

Här kan du läsa om projektet i tidningen Husbyggaren

Här kan du ladda ner forskningsrapporten i .pdf format

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår