Om förutsättningar för lyckade dörr- och låsprojekteringar med Jürgen Ehrler - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Om förutsättningar för lyckade dörr- och låsprojekteringar med Jürgen Ehrler

Kommunikation, kunskap och tidsplanering är de tre grundläggande framgångsfaktorerna i projektering av lås- och dörrmiljöer. Vi får en stund med Jürgen Ehrler, säkerhetskonsult på Projsec, nu en del av Briab för att resonera om både utmaningar och möjligheter med förbättrad projektering såväl som ökade krav på tillgänglighet och frångänglighet.

20210802_150626

Hej Jürgen, berätta lite kort om dig själv och din bakgrund

Jag börjande min karriär med som bilplåtslagare. Efter några år gick jag över till låssmedsyrket där jag började som lärling och fortsatte som egenföretagare i 10 år. När byggföretagen inte lyssnade på den input jag kunde tillföra som låssmed, förstod jag att jag behövde byta sida och bli säkerhetskonsult. Även där började jag som anställd, men efter ett par år var jag med när vi grundade Projsec, som nu en del av Briab, sedan ett halvår.

Vad jag förstår är du expert inom stora låsprojekteringsuppdrag – kan du beskriva vad ditt jobb omfattar.

Först och främst handlar mitt uppdrag om att ta reda på och uppfylla gällande kravställningar. Det kan skilja ganska mycket beroende på hur entreprenaden ser ut och vilket skede vi kommer in i. Vi kan ta bygghandlingsskedet som ett exempel. Vi börjar normalt med att samla ihop de underlag som behövs, efter det tittar vi på vem som får röra sig i vilken zon/del av huset. När det är gjort tittar vi på skalskydd, var går det att komma åt, vilka delar behöver uppfylla de ställda skyddsklasskraven, det kanske går att klättra på något elskåp t ex. Efter det går vi över till funktionsritningar. Här samlar vi ihop alla krav på respektive dörr och redovisar med figurer på ett lättförståeligt vis.  Det handlar bland annat om till- och frångänglighet, utrymningskrav, passersystems, låstyper och dörrstängare. När dessa steg är klara och vi har gått igenom med kunden/brukaren, går vi över till detaljprojektering. Givetvis är det en hel del annat som ska säkerställas på vägen. Detaljprojekteringen mynnar ut i dörrkort eller beslagskort, lite beroende på hur samarbetet med arkitekten ser ut. Här dyker det ofta upp många gränsdragningsfrågor och stöd till inköp, i vissa fall även stöd i produktion.

Vilka är de största orsakerna till framgångsrika resp. misslyckade projekt.

Sammanfattningsvis är det 3 orsaker – kommunikation, kunskap och tidsplanering. Framgångsrika projekt har ofta en lite generösare tidplan. Att projektledaren är kunnig, eller medveten om att de saknar tillräckligt med kunskap, och därför tar hjälp, samt kommunikationen mellan alla berörda parter. Misslyckade projekt kan handla om att projektledaren inte har förstått hur komplex en dörrmiljö är och att det finns många faktorer som ska samspela, ”det är ju bara en dörr, hur svårt kan det va”, är en kommentar man inte vill höra.

20210803_160449

Byggbranschen gör fel för ca. 100 miljarder SEK varje år och ur ett hållbarhetsperspektiv är det naturligtvis ohållbart (och lite märkligt för det blir inte bättre med åren…) med din erfarenhet – vad måste göras för att komma tillrätta med detta problem?

Stanna upp, tänkt till, planera och ha inte så bråttom. Säg till när något blir fel, var inte rädd för att backa och erkänna om det blir fel i projekteringen. Det är mycket billigare att rätta till på papperet än i verkligheten. I och med att byggarna idag är så prispressade så finns en viss tystnadskultur, där byggaren fortsätter att bygga även om de ser att handlignar inte stämmer. När detta påpekas av besiktningsmannen så kan man säga att ”vi” har gjort efter handling och på så vis får man bygga om en gång till (som en ÄTA). Sen finns det även viss okunskap, även hos projektörer. Vi ser till exempel många handlingar där man hänvisar till konstruktioner som var normativa 2015.

Hur ser framtiden ut för lås och utmaningen att hantera relationen mellan säkerhet och tillgänglighet/frångänglighet?

Idag går vi mer och mer åt det digitala, med passersystem i olika former. Utmaningen blir att på ett tillfredställande sätt styra delarna i en dörrmiljö på ett säkert vis. En annan utmaning är att de som skriver normerna vi ska följa måste förstå konsekvenserna av vad de skriver. Något som kan vara självklart i en norm kan få stora effekter i en annan norm på grund av hur de hänvisar till varandra.
Vi måste även ha respekt för att kostnaderna för byggandet kommer öka allt eftersom kraven höjs. Ett bra exempel är ”till- och frångänglighet” där högre krav och tankar kring att en tung dörr ska förses med dörröppnare, kommer byggkostnaderna skjuta i höjden.

Kanske lite vid sidan av ämnet, men vad tänker du om att nu vara en del av Briab och hur påverkar det din och vår gemensamma möjlighet att skapa värde för våra kunder?

Jag tycker det är kul och det blir trevligt när vi flyttar ihop i samma lokaler på Maria Skolgata. När det gäller värdeskapande så ligger funktion i dörrmiljöer mig närmast och ur det perspektivet jag ser ett stort värde i att vi är en del av Briab. Inte minst då det gäller tekniska lösningar kring frångänglighet. Med brandkonsulter ”inhouse” bör vi kunna komma längre i diskussioner och lösningar kring kostnadseffektiva och säkra lösningar. Jag är helt övertygad om att vara en del av Briab är bra för våra uppdrag och våra kunder då vi nu har direkt tillgång till all avgörande expertis inom brand, risk och säkerhet.

Foto: P. Asplund

Foto: P. Asplund

 Tre personliga saker om dig – du väljer! 

• Precis som min kollega Tommy (se intervju till höger) åker jag motorcykel på fritiden, samt till och från jobbet. Nu i mitten av november börjar det bli friskt på mornarna! Åker gärna på campingtur med hojen, i sommars var det Nordkap. Nästa sommar står Kiev och Poltava på schemat (förutsatt att det politiska läget tillåter)

• Jag tycker det är kul med motorer, oavsett om det är el eller bensin. Skruvar en del med fordon, just nu håller jag och sonen på att bygga om en äldre polismotorcykel till en scrambler.

• Jag är medlem i en Whisky klubb där vi provar olika typer av Whisky. Sedan start har vi provat 930 st drycker, varav 700 st Single Malt whiskeys (627 st olika). Fokus ligger dock på att ha trevligt.

Vi tackar Jürgen för samtalet och hans erfarenheter och enas om att tvåhjulingarna får stå några dagar i garaget framöver. Väntan och längtan efter mil i backen kan vara jobbig, men desto goare blir det när man väl får rulla ut om några månader!

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår