Systematiskt brandskyddsarbete - SBA - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Systematiskt brandskyddsarbete – SBA

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Ett väl fungerande brandskydd är en viktig del för din och din omgivnings säkerhet. Oavsett om du driver företag eller har ansvar för en BRF är det ett lagkrav och därmed din skyldighet.

Ett aktivt och medvetet arbete med att förebygga brand och andra riskfaktorer i ett fastighetsbestånd kan göra verklig skillnad och leda till stora besparingar. Resultatet blir bättre boende, ökad livskvalitet och större trygghet. I samverkan med din egen organisation kan vi med vår kunskap och erfarenhet förbättra ditt resultat och samtidigt öka tryggheten i vardagen.

Vi hjälper dig att uppfylla Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och utveckla ett systematiskt brandskyddsarbete enligt Räddningsverkets allmänna råd (SRVFS 2004:3). Vi börjar med att analysera verksamheten och dess brandrisker, och föreslår sedan hur ni kan organisera er och arbeta med att säkerställa det fysiska och organisatoriska brandskyddet. Vi kan även presentera åtgärdsförslag med utgångspunkt från organisationens resurser i form av exempelvis ekonomi och tid och vi kan hjälpa er att prioritera risker för att i möjligaste mån uppfylla LSO.

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår