Förvaltningsbrandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet Systematiskt brandskyddsarbete

Förvaltningsbrandskydd

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Ett väl fungerande brandskydd är en viktig del för din och din omgivnings säkerhet. Oavsett om du driver företag eller har ansvar för en BRF är det ett lagkrav och därmed din skyldighet.

Som ansvarig för verksamheter och fastigheter är du enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ansvarig för att ett fullgott och löpande brandskyddsarbete sker. På Briab har vi stor vana vid att hjälpa våra uppdragsgivare att uppfylla ställda krav. I nära och konstruktivt samarbete kan vi bistå med att inventera dina byggnaders/lokalers brandskydd. Vi utför genomgripande riskbedömningar och tar fram åtgärdsplaner och handledningar. Och sist, men inte minst är utbildning och träning av din personal en stor och viktig del i SBA. Det handlar om mycket viktigare saker än att enbart leva upp till ett lagkrav. Det handlar om liv.

I samverkan med din egen organisation kan Briabs kunskap och erfarenhet förbättra ditt resultat och samtidigt öka tryggheten i vardagen.

SBA_byggnader

Vår arbetsprocess

Våra experter hjälper dig att uppfylla Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och utveckla ett systematiskt brandskyddsarbete enligt Räddningsverkets allmänna råd (SRVFS 2004:3). Arbetet påbörjas börjar med att analysera verksamheten och dess brandrisker. Efter det föreslår vi hur ni kan organisera er och arbeta med att säkerställa det fysiska och organisatoriska brandskyddet. Vi kan även presentera åtgärdsförslag med utgångspunkt från organisationens resurser i form av exempelvis ekonomi och tid.  Slutligen kan vi hjälpa er att prioritera risker för att i möjligaste mån uppfylla LSO.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår