Den obrutna informationskedjan för brandskydd - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Den obrutna informationskedjan för brandskydd

Briab och Peab startar i september projektet ”Den obrutna informationskedjan för brandskydd”. Projektet löper över 20 månader och kommer att visa på hur vi utvecklar smart brandskydd till nästa nivå genom att pröva vårt arbetssätt och funktionalitet i pågående byggprojekt. Möjligheterna är stora och kommer att underlätta samordningen med andra discipliner och höja kvaliteten i byggprocessen. Brandskydd kan då enklare kommuniceras till respektive part, och med anpassad information för mottagaren.

BIM och brandskydd Briab brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Brandskydd och BIM är ett högaktuellt ämne. England ser ut att bli det första landet i världen att kravställa BIM-leverans för brandskydd för vissa byggnader. Parallellt föreslås krav på nyckeldata för brandskydd som ska följa med byggnaden över tid. Som första land ser det ut som att England kommer att begära digital kravställning och informationshantering. Bakgrunden är branden i Grenfell Tower 2017 och de stora bristerna som därefter blottats i det engelska byggregel- och kontrollsystemet. Digitaliseringen ses som en förutsättning för att skapa trygga byggnader. 

Läs mer:
https://briab.se/aktuellt/blogg/vagen-framat-for-ett-battre-smartare-brandskydd/ 

BIM och brandskydd Briab brandskyddsbeskrivning brandkonsult brandisolering brandingenjör

Mot det obrutna flödet – från kravställning till förvaltning
I de modeller vi använder idag för BIM och brandskydd saknar vi en del pusselbitar. Idag arbetar vi med digital kravställning i arbetsflöden som delvis är automatiserade. I projektet kommer vi att ta detta ett steg längre och även inkludera utveckling och test av en compliance modell. Modellen innebär att vi kan knyta ihop och verifiera att kraven faktiskt uppfylls. Detta innebär att vi kan arbeta i ett obrutet informationsflöde och säkerställa att inledande projektkrav faktiskt följer med hela vägen in i förvaltning. Till exempel innebär tydligare kravställning att det är lättare att matcha kraven mot produkter, system och lösningar. 

Tester – på riktigt
I projektet kommer vi att arbeta med våra digitala verktyg för brandskydd och visa att det fungerar att hålla ett obrutet informationsflöde. Vi kommer att arbeta i skarpa pågående byggprojekt och pröva nya lösningar för att hantera brandskyddsinformation, t.ex. i en BIM-miljö. I utvärderingarna kommer vi att dra erfarenheter för att ge förslag på hur dessa digitala verktyg kan vidareutvecklas. Vi kommer också titta på hur vi i byggbranschen tillsammans kan arbeta vidare gemensamt. Digitaliseringen innebär också ett ökat globalt utbyte och därför ska projektet blicka ut mot internationella standarder såsom europeiska standardisering (CEN) och internationell BIM-standardisering (buildingSMART) 

Briab och Peab i Smart Built Environment
Projektet pågår från september 2019 till våren 2021 och är en del i det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Hälften av projektbudgeten bygger på egna insatser av deltagarna. Projektdeltagarna är Briab och Peab där experter inom byggande, brandskydd och digitalisering ingår i arbetsgruppen. I expertgruppen ingår dessutom Nicholas Alvén med bakgrund som BIM-strateg i det privata och erfarenhet från Boverket. 

Läs mer:
https://www.smartbuilt.se/utlysningar/utlysning-7/brandskydd/ 

 

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår