Detta är vi - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Detta är vi

Ständig utveckling, ständig förbättring

Briab har sedan starten 2002 växt med våra kunders förtroende och medarbetares engagemang. Sedan 2015 har vi genom nya tjänster och tillväxt lyckats mångdubbla vår förmåga att skapa nytta för våra kunder. Idag närmar vi oss 200 medarbetare på ett tiotal orter runt om i Sverige.

Tittar vi framåt ser vi inget som visar på något annat än ständiga och stora möjligheter för oss att utvecklas. En alltmer komplex värld, möjligheter med ny teknologi och behovet av ett mer hållbart samhällsbyggande är utmaningar som ligger framför oss. Vår solklara ambition är att leda vår bransch framåt och att vara bäst! Om du har frågor är du självklart välkommen att kontakta oss.

#tillsammansframåt från dag 1

Onsdagen den 2 oktober 2002 startade några arbetskamrater det som tog namnet BRIAB, en förkortning av Brand och Riskigenjöreran AB. En stor anledning till att bolaget startades var glädjen bland kollegorna att jobba tillsammans och viljan att bygga något bra själva. Men också att skapa större utrymme för den gemensamma drivkraften att förändra och utvecklas. Detta lever i högsta grad kvar och har förstärkts under åren. Att bryta ny mark och utvecklas tillsammans är en tydlig hörnsten i dagens Briab.

Briab cybermöte

Värderingsstyrda teknikkonsulter – finns det?

Visst finns det sådana, inte minst här på Briab. Vi sammanfattar det med att vi är “skarpa hjärnor med varma hjärtan”. Det arbetar naturligtvis inte enbart teknikkonsulter på Briab. Vi består av en mängd olika kompetenser som alla samverkar för att hjälpa våra kunder framåt mot sina mål. Det gemensamma för oss är de värderingar vi enats om och vilka vi verkar utifrån. Här kommer en sammanfattning av hur vi beskriver dem, väl medvetna om att det inte är det skrivna som är det viktiga, utan hur vi lever och levererar efter dem.

briab-att-leda-inte-folja

Vår vision

Vår vision är ”Att leda, inte följa”. Att leda genom tanke, att leda genom handling, att leda genom förnyelse, att leda vår egen utveckling.

Vår mission

Med våra kunders mål som drivkraft arbetar vi innovativt med risk så att osäkerhet kan vändas till möjlighet. Med kreativitet och kompetens skapar vi unika värden och med vårt sätt att vara skall vi tillföra energi och kraft att förnya.

briab-arbetsgrupp

Våra hörnstenar

Viljan att vara bäst
Vi vill och vi vet att vi kan vara bäst på det vi gör. Det är vårt ansvar att ta tillvara på vår gemensamma förmåga och sikta så högt det bara går. Allt annat är bara tråkigt.

Förtroende
Att förstå hur vi förtjänar förtroende och när vi skall ge förtroende, är själva blodomloppet i vår verksamhet. Det syresätter kreativitet, självförtroende, glädje och allt annat som ger oss förutsättningar att bli bäst.

Upptäckarglädje
Glädjen i att upptäcka hur vi kan göra saker bättre kan vi finna i allt vi gör. Från minsta lilla vardagsdetalj till banbrytande lösningar för stora kunder och imponerande projekt. Det är i de små detaljerna vi lägger grunden för de stora förbättringarna.

4Z3A9161

Jämlikhet och mångfald

Branschen Briab befinner sig i har haft en stark övervikt av män, inte minst i ledande positioner. Detta gäller även Briab. Men vi ser att det finns mycket kraft i att bli jämställda och att öka antalet kvinnliga ledare. Vi strävar efter att tillföra olika erfarenheter och olika bakgrund då det stimulerar innovation, tillväxt och skapandet av morgondagens tjänster. Briabs mångfaldsplan säger att vi skall spegla fördelningen i samhället. Arbetet att skapa en jämnare fördelning mellan manligt och kvinnligt pågår. Men även att tillföra Briab nya kompetenser, gärna med annan bakgrund än den svenska.

Kvalitet- och miljö

Briab har ett väl inarbetat kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. I ledningssystemet är även arbetsmiljö inkluderat sedan flera år tillbaka. Inom ramen för Briabs miljö- och hållbarhetsarbete klimatkompenserar vi årligen för Briabs samtliga beräknade utsläpp.

 

Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår