EXPO2020 - I The Forest får trä huvudrollen - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

EXPO2020 - I The Forest får trä huvudrollen

Termiter, 7 392,1 km, mängder med sand och förbud mot att bygga i trä var bara några av förutsättningarna när Therese och Briab tog sig an uppdraget att brandsäkra Sveriges paviljong på Världsutställningen EXPO 2020 i Dubai. Efter ett drygt års väntan är nu invigningen avklarad och utställningen igång fram till mars 2022. I vår första artikel berättade vi om utställningen och den vackra och superspännande svenska paviljongen (se till höger). Nu följer vi upp med en närmare titt på brandsäkerhetsarbetet lite mer i detalj genom ett samtal med Therese Samuelsson som tillsammans med Fredrik Hiort ansvarat för Briabs arbete med The Forest.


The Forest

Photo: Alessandro Ripellino
Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti   

Therese, kan du beskriva The Forest, dvs byggnaden och dess förutsättningar

Arkitekturen och konstruktionen kan ses som ett spännande möte mellan den svenska skogen och miljön den placerats i. Det finns tydliga inslag av arabisk kultur och geometrin i Mashrabiya, en arabisk mönsterverkan av trä med dekorativa hål som skapar svalka, ljusinsläpp och förhindrar insyn. Byggnaden, som i skön samverkan mellan det lokala och känslan i den svenska skogen uttrycker temat för paviljongen; Co-Creation, dvs att skapa något tillsammans. Men även, tycker jag faktiskt ”co-existence”, känslan av att leva och verka tillsammans i sammanslagningen av två världar. Riktigt spännande och vackert!

Väl inne i the Forest får man en upplevelse av skogens rum och värld, med ”trädstammar” och ”träkojor” där markplan är en öppen yta och träkojorna ovanför innehåller kreativa mötesplatser. I The Forest får trä huvudrollen som ett hållbart och innovativt material, där vi på Briab har fått möjligheten att visa hur vi kan säkerställa miljön med ett bra brandskydd. Något som är synnerligen viktigt med tanke på träets oförtjänt ”dåliga rykte” ur ett brandskyddstekniskt perspektiv. Det vill och måste vi förändra för att öppna upp för framtidens hållbara byggande. Slutligen, för alla ingenjörer och insatta, är det kanske värt att nämna att sprinkler blev en förutsättning för att lösa denna rätt så komplicerade brandskyddsekvation

Vilka var de största brandtekniska utmaningarna ni mötte under projektets gång?

Eftersom det lokala regelverket i grunden inte alls tillåter träkonstruktioner (allt måste normalt vara obrännbart) var det en omfattande uppgift att förklara och inte minst lyckas med en  dimensionering där vi kunde påvisa att vi kan åstadkomma en riktigt bra och komplett brandskyddsteknisk lösning. Sen var det en krävande, men på många sätt spännande och lärorik uppgift för oss i svenska projekteringsgruppen, att verka i en helt annan regel- och myndighetskultur. Det tillsammans med valet av både en ovanlig byggnadskonstruktion och byggnads­material skapade helt klart ett antal utmaningar för att nå fram och i mål.

Den byggnadstekniska utmaningen har handlat om den totala förståelsen för trä, men med extra insatser för lösningar för att kunna använda exponerat trä. Vilket var viktigt för att skapa känslan av svensk skog. Utöver de rent juridiska utmaningarna uppstod det utmaningar med övriga ingående discipliner som även påverkade vår. Bland annat uppkom en intressant fråga om risken för angrepp av termiter där  brandimpregnering av trämaterialet så småningom visade sig jobba i samklang med skyddet mot termiter.

Även frågor runt behagligt inomhusklimat och om grundläggning av en träbyggnad på sand var annorlunda utmaningar. Även om de inte direkt kopplade till brandskyddet så är man ju ingenjör och då är det svårt, snudd på omöjligt, att inte bli nyfiken!

The FOrest

Photo: Alessandro Ripellino
Arkitekter/Studio Adrien Gardère/Luigi Pardo Architetti   

Brandskyddets strategi och koncept – hur tog ni er an uppdraget och vad ville ni åstadkomma?

Enklast sammanfattat skulle jag säga – med vår helhetssyn! Utöver vår brandingenjörsexpertis så har vi också implementerat bra och estetiska lösningar för brand- och utrymningslarm samt utrymningsskyltar och nödbelysning. Om vi ser specifikt till utmaningarna för det tekniska brandskyddet så var och är sprinkler en naturlig och nödvändig del i konceptet. Förutsättningar som stora mängder besökare, kanske inte så komplex konstruktion men med entresoler, exponerat trä och lokala kravställningar, blev det en utgångspunkt för skyddet.

Byggnaden och förutsättningarna är lite mitt emellan – takhöjderna är höga och konstruktionen luftig så vi är på något sätt både inomhus och utomhus samtidigt. Och under oss hade vi termiterna, som sagt. Men det är en annan historia. Utöver helhetsutmaningen med The Forest så vill jag nog säga att den brännbara fasaden och alla solceller var en särskilt tydlig utmaning. Men vi kom i mål efter en intensiv, spännande och på många sätt annorlunda och kreativ process.

Vilka är de kritiska komponenterna i The Forests brandskydd?

 • Sprinkler av byggnaden och träfasader.

Då byggnaden är luftig och med högt i tak, ställdes det särskilda krav på sprinklerutformningen. Grundläggningen är försedd med ett aspirerande brandlarmssystem.

Brandimpregnerat trä och trä som invändigt ytskikt

Det har ställts höga krav på tester och dokumentation av brandimpregneringen. Delvis har nya brandprovningar genomförts. Här har vi haft ett bra samarbete med leverantörerna och tillsammans kunnat redovisa rätt dokumentation som visar på tillräckligt skydd.

• Spetsteknik för brandlarm och utrymningshänvisning

Här har vi på Briab, genom Kenneth och teamet på Product & Solutions, sponsrat med både produkter och expertis. I en byggnad som The Forest krävdes lite extra fingertoppskänsla för att balansera estetiken med hög utrymningssäkerhet.

Effektiv utrymningsstrategi

En viktig del i projekteringen har varit att säkerställa en tillfredsställande utrymning för stora mängder av besökare och samtidigt inte inverka för mycket på gestaltningen. En tanke med paviljongen är att besökare ska få känslan av att ströva i skogen så placering av ”trädstammar” har varit viktigt för att både kunna säkerställa krav på utrymning och fria bredder och samtidigt bibehålla en känsla av den nordiska skogen.

 

Temat för Sveriges paviljong är Co-Creation, hur har det speglats i byggprojektet?

Hela byggnadens karaktär och konstruktion handlar om att skapa intressanta mötesplatser, exempelvis så erbjuder konstruktionen ”skogsgläntor” där människor kan mötas och verka tillsammans. Med hjälp av innovativ teknologi stimuleras såväl fysiska möten som att det finns tekniska hjälpmedel för andra typer av möten. Och sen naturligtvis, det vi var inne på i början – den arkitektoniska och konceptuella grundidén att väva ihop den svenska skogen med det arabiska och muslimska uttrycket. Där slutresultatet – The Forest – på alla sätt är fantastiskt lyckat!

För min och vår egen del så tycker jag att Co-Creation blivit verklighet, snarare än en ”floskel” genom att vi tillsammans med övriga projektörer lyckats förverkliga The Forest – det har verkligen krävts Co-Creation under hela processen. Briabs mantra och inställning #tillsammansframåt har tydligt visat vägen i ett projekt som inte alltid varit helt lätt, men alltid utmanande och utvecklande.

Vi tackar Therese för samtalet och ser verkligen fram mot att EXPO 2020 i Dubai verkligen slår upp portarna, om ett knappt ett år. Fram till dess siktar vi på att återkomma med mer om vårt arbete där, men inte minst, om trä som ett av framtidens förnybara, hållbara och på många sätt outnyttjade byggmaterial.
 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår