Gasol hör maj till - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Gasol hör maj till

Eller snarare är det väl grillningen som kommit igång så här års, även om vädret kanske gjort den gasoldrivna terassvärmaren intressantare. Hursomhelst, här kommer Månadens Brandfarliga Vara, MBV, revisited (först publicerad 2017)

MBV Maj

Om Gasol

Gasblandningen gasol (ej att förväxla med det spanska basketproffset Pau Gasol Sáez) är ett bränsle bestående av lätta kolväten som propan (ca 95%) och butan. Blandningen är färglös och tyngre än luft, vilket innebär att de förrädiska ångorna sprider sig längs med golv och utrustning vid läckage. Gasen har en lätt narkotisk verkan (alltså farligt!) och för mycket inandning av gasol leder till syrebrist i hjärnan med medvetslöshet som följd och i svåra fall döden. Som tur är tillsätts oftast ett luktämne för att läckage ska kunna upptäckas enklare.

Förvaras som vätska i flaska eller cistern

I flaskorna är gasolen i vätskeform och ovanför vätskeytan hittar vi gasolen i gasform. Man kan också förvara gasol i vätskeform genom nedkylning men denna metod används främst i tankbåtar och bergrumslager. Använder man mycket gasol blir det bökigt med små flaskor som ovan. Då finns möjlighet att förvara gasolen i en cistern nära användningsstället. Om gasen ovanför vätskeytan inte är tillräckligt, dvs användaren behöver mycket gas, behövs även en förångare för att gasolen snabbare ska övergå till gasform. Exempel på detta är anläggningar där gasolen används för energiändamål. Över hälften av all gasolförbrukning sker faktiskt inom industrin eftersom gasolen är ren från tungmetaller, kväve och innehåller nästan inget svavel. Det betyder att avgaserna blir mycket rena.

Ett något mindre användningsområde är till fordon, då kallas gasen motorgas. Det finns inte många fordon i Sverige som drivs med gasol (ca 300 st), men i Europa är det vanligare. Eftersom gasol innehåller färre kolatomer per energienhet än olja och kol så bidrar gasolen i mindre grad till växthuseffekten. Förbränning av gasol medför 34% mindre koldioxidutsläpp jämfört med olja.

Bra att veta

Som brandprojektör, vad behöver jag ha koll på?

• Tillstånd kan krävas – över 60 liter utomhus (i princip alltid inomhus)
• ATEX – fasta system med mer än 2 flaskor inkopplade (enligt Storstockholms brandförsvar)
• Brandteknisk avskiljning i skåp eller i rum – beroende på mängder
• Vid placering av skåp – inte i anslutning till utrymningsväg och öppningar i fasad
• Skyltning ska finnas och de ska utmärkas på insatsplaner
• Ventilation – utrymme ska vara välventilerade (kan även krävas EX-klassade fläktar)

Läs på lite extra

Projekt där det kan vara värt att läsa på lite extra är exempelvis:

• Hantering av gasol i restauranger (läs mer här)

• Hantering av gasol i skolor, exempelvis laboratorier (Läs mer här)

Gasol på altanen eller i båten

Ni som njuter av gasol till grillen eller i båten för privat bruk kan ju förbereda er för sommaren genom att läsa på lite här.

Gasol hör Maj till
Fun facts Serious facts

Gasol är den gemensamma nämnaren för många produkter vi möter i vardagen. Exempelvis kexchokladfabriken i Ljungsbro där rånen gräddas i en gasoleldad ugn.

En liter gasol skulle avdunsta på ca 20 minuter i rumstemperatur.

• Brännbarhetsområde 2-10 vol%
• Tändtemperatur 450°C
• Relativ densitet 1,55 (luft=1)
• Gasen klassas som brandfarlig gas klass 1 och är extremt brandfarlig
• Lämpliga släckmedel är koldioxid, pulver eller vattendimma

Avslutningsvis kommer här en video som visar hur en så kallad BLEVE kan uppstå.

Bästa hälsningar
Ebba Rundbom och Jens Bengtsson
Riskingenjörer, kunskapsspridare och redaktörer för MBV på Briab.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår