Därför ska brandskydd vara en självklar del av BIM-processen. - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Därför ska brandskydd vara en självklar del av BIM-processen.

BIM skapar ordning och reda i byggprocessen. BIM gör det möjligt för både projektägare och alla parter som på olika sätt är involverade i projektet att få överblick, hålla koll och samverka. BIM sparar pengar och leder till en bättre slutprodukt. Då är det väl märkligt att brandskyddsdisciplinen helt lyser med sin frånvaro i BIM-processen. Det vill vi på Briab ändra på.

BIM3-1140x500

Begreppet BIM har två innebörder. Det kan antingen stå för Byggnadsinformationsmodeller eller för Byggnadsinformationsmodellering. Å ena sidan är det alltså en benämning på ett digitalt arbetssätt för att effektivisera byggprocessen och göra de ingående delarna enkelt tillgängliga för alla inblandade. Å andra sidan är det den digitala plattformen och de modeller som skapas i den.

Fördelarna med att göra byggprocessen digital är uppenbara. Idag blir det därför allt vanligare att byggherrar ställer krav på att projektering ska ske i BIM-miljö. Det har lett till att alla som är involverade i arbetet på ett bättre sätt kan få tillgång till rätt information i rätt tid, men också att de har möjlighet att samarbeta på en gemensam plattform.

Skisser istället för digitala modeller

Mot den bakgrunden kan det tyckas märkligt att aktörerna i brandskyddsbranschen hittills inte funnits med i BIM-processen. Istället levererar brandprojektörer sina projekteringsunderlag i form av tekniska beskrivningar som i bästa fall visualiseras i form av enkla ritningar men ofta inskränker sig till skisser. Övriga parter i projektet får därefter överföra informationen till sina BIM-modeller. Detta är ingen lätt uppgift med tanke på att den tekniska beskrivningen – som oftast benämns brandskyddsbeskrivning – brukar vara en blandning av föreskriftstext från BBR (Boverkets Byggregler), EKS (Boverkets Konstruktionsregler), beskrivningar av den aktuella byggnaden och anvisningar om utförande för att uppnå tillfredsställande brandsäkerhet. Det gör att de är svårtolkade för projektörer utanför brandskyddsbranschen.

Kunderna kräver förändring

Så, varför är det så här? Varför är inte brandskydd en naturlig del i BIM-processen? Vi ställer frågan till Johan Norén, forsknings- och utvecklingschef på Briab – Brand & Riskingenjörerna AB.

– I grunden handlar det om tradition. Branschen är van vid ett visst sätt att jobba och har anpassat sin affärsmodell därefter. Samtidigt kan man konstatera att vi lever i en digital verklighet. Ska vi leva upp till kundernas krav måste vi inse det och vara beredda till förändring. Jag tror helt enkelt att det är nödvändigt för oss i branschen att utmana traditionen, säger Johan Norén.

Frågan ställdes på sin spets

Det var när han fick uppdraget som projektledare för brandskydd i samband med ett stort infrastrukturprojekt i Stockholm som frågan ställdes på sin spets. Projektet var nämligen modellbaserat i BIM-miljö.

– Jag kollade runt i branschen för att se om någon annan hade jobbat modellbaserat. Man jag fick inget napp. Jag insåg att det här var ett problem som behövde lösas, säger Johan.

Det tyckte Briabs ledning också, så Johan fick fria händer att ta itu med problemet. Med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) och tillsammans med NCC och Debrand Sverige AB inleddes sedan ett projekt med målet att integrera brandskyddsprojektering i BIM-processen under Johans ledning. Projektrapporten publicerades tidigare i vår. Du kan läsa den i sin helhet här (länk).

Varför tycker du att den här frågan är så viktig?

– Som jag ser det är det orimligt att en disciplin står utanför BIM-processen. I synnerhet som den har direkt påverkan på samtliga övriga discipliner i byggprocessen. Som brandskyddsprojektör är vi en del i teamet. Då måste vi också jobba tillsammans med övriga teamdelar i samma process. Om alla andra spelar fotboll är det ju märkligt om vi kommer med tennisracketar. Hittills har det varit precis så. Därför är det hög tid att vi i brandskyddsbranschen snörar på oss fotbollsskorna vi också, säger Johan Norén.

Fakta BIM

BIM ska utläsas Byggnadsinformationsmodellering. Enkelt uttryckt innebär det att man skapar en digital 3D-modell för projektering och visualisering – detta för att på ett och samma ställe samla all tillgänglig information om de byggnader, processer och beslut som ingår i det aktuella byggprojektet. Men BIM har också blivit benämningen på arbetssättet – på själva processen som bland annat involverar:

  • Visualisering i en virtuell miljö
  • Projektstyrningsverktyg, kollisionskontroll och samordning
  • Simuleringar
  • Informationshantering
  • Kalkylering
  • Produktionskontroller

 

Här kan du ladda ner projektrapporten i sin helhet:

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår