Vad händer när ingenting händer – Safety II - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Vad händer när ingenting händer – Safety II

Finns det ett Safety II måste det väl finnas ett Safety I? Joel Péclard arbetar dagligdags med brandskydd och riskhantering på Briab. Uppdragsgivarna återfinns runt om i Sverige men Joel sitter fysiskt mest i Falun. Just Safety II står högt på Joels agenda och är ett ämne vi vill belysa i ett antal artiklar med Joel framöver. I korthet och grovt förenklat handlar Safety II om vår förmåga att lyckas och göra rätt, medan det mer traditionella Safety I är det vi gör för att undvika att göra fel – tex. regler, lagar och restriktioner. Jo visst, det är ganska filosofiskt, men framför allt väldigt mänskligt. Och det är precis det som är styrkan i konceptet och det intressanta för framtidens hållbara samhälle.

Safety 2 - Joel Péclard
Joel är brandingenjör men har tycker att det mänskliga bidraget är mer intressant än tekniska detaljer. Han tycker inte att noll risk alltid är rätt mål och det är därför han fortfarande åker skateboard. 

Vad är det som händer när ingenting händer låter som en enkel fråga Joel, men i ditt arbete är det långt från sanningen – berätta!

Bra fråga! När det inte händer en olycka är det lätt att tro att just ingenting händer. Att folk jobbar på som det var tänkt – enligt alla planer, rutiner och regler som man satt upp från början. Men om man tittar lite närmare blir det tydligt att anpassningar, pareringar och kompromisser är något som pågår hela tiden. Även när det går bra. Sen när det går åt pipan så tittar man på vad som hände och kallar det för regelbrott, bristande rutiner och väldigt ofta den ”mänskliga faktorn”. Men man glömmer lätt att det faktiskt är den mänskliga faktorn som även får saker att fungera över huvud taget, genom förmågan till förutseende och anpassning.

Vad är skillnaden mellan att förhindra fel och att skapa möjligheter att göra rätt?

Ett bra säkerhetsarbete innehåller båda dessa perspektiv. Det intuitiva är oftast att leta fel – det har sin plats, men kan leda till åtgärder som är lite för enkla. När man fokuserar på förutsättningarna att göra rätt tvingas man lyfta på locket och se på all den påhittighet och flexibilitet som finns i normalt arbete. På sikt förändrar detta helt sättet att se på säkerhet. Man kan inte förstå vad som är viktigt i ett lyckligt äktenskap bara genom att studera skilsmässor. Man kommer en bit men inte hela vägen.

Är frånvaro av fel en bra definition av säkerhet?

Nej, det är det inte av flera skäl. Jag ser säkerhet som närvaron av något snarare än frånvaron av olyckor. Ett lågt antal rapporterade olyckor och incidenter kan bero på att allt inte rapporteras eller rentav på slumpen. Vi människor tenderar att överskatta vår förmåga att se trender när den underliggande verkligheten egentligen är helt slumpmässig. En organisation som sänker sina olyckstal från ett år till annat kan luras att tro att det betyder att säkerheten har ökat. Men eftersom allvarliga olyckor är ovanliga är det bara de mindre allvarliga som ger avtryck i statistiken. Man kan helt enkelt ha ett läge där färre snubblar och slår sig, men där risken för att fabriken ska explodera kan öka utan att det märks.

Resonera om betydelsen av kompetent personal kontra regler/föreskrifter utifrån din syn på säkerhet

Vissa tycker att definitionen av säkerhet är att följa reglerna. Men regler är statiska och kan inte täcka alla situationer som uppstår i verkligheten. Det finns en populär video på Youtube https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8&ab_channel=JoshDarnit med en pappa som ber sina barn att skriva en instruktion för hur man breder en smörgås. Barnens frustration växer när pappan följer reglerna på ett strikt logiskt sätt med absurda försök att bre smörgåsen som resultat. Barnen, som alla andra, är beroende av att den som läser reglerna har förkunskaper och en förmåga att anpassa sig till situationen. När en säkerhetsregel inte tillämpas på ett bra sätt i en organisation krävs mer nyfikenhet än fördömande för att förbättra situationen. Det är då viktigt att ta reda på de faktorer i omgivningen som påverkar att personalen gör som de gör. För att få den förståelsen krävs öppna och förtroliga samtal med frontlinjepersonalen.
Folkmassa Riskhantering

Varför är detta viktiga tankar, men också möjligheter, för dina och Briabs uppdragsgivare?

Vill man ha ett säkerhetsarbete i toppklass behöver man ta till sig dessa idéer. Mycket säkerhetsarbete bygger idag på förenklade modeller och arbetssätt med svagt stöd i säkerhetsvetenskapen. Vi på Briab vet att säkerhetsvetenskapen är brokig och att det inte finns en enkel lösning som är färdig att använda. Vi kan hjälpa vår kund utifrån en djup förståelse för säkerhet och en förståelse för vikten av att anpassa lösningen till problemet.

Hur vänder man på synsättet på säkerhet i en organisation utifrån dessa tankar?

Ett bra tillfälle att visa att man vill tänka på ett annat sätt är direkt efter en incident. Man måste naturligtvis vara förberedd innan, men just efter det har hänt något som blev tokigt öppnas ett möjligheternas fönster. Där kan man som organisation visa sitt förhållningssätt – genom att bemöta misslyckanden med en stark vilja att lära. Det innebär att man inte kastar sig på slutsatser eller utgår från att någon bröt mot reglerna. Istället tar man reda på vad som hände och hur arbetet normalt går till – utan att döma. Nyfikenhet och öppenhet för hur personalen löser sina problem blir ofta uppskattad och man får mer information än om man fokuserar på avvikelser från rutiner.

Berätta kort vad du och Briab kan hjälpa till med och hur ett sådan arbete genomförs

Vi kan hjälpa till med att genomföra ”learning teams” för att lära av inträffade händelser på ett sätt som synliggör normalt arbete. När något har inträffat är folk ofta villiga att delta i lärande och genom att rikta fokus mot normalt arbete skapas en plattform att bygga vidare på. När en förståelse för denna säkerhetsfilosofi växer i organisationen är det många som inser att fler regler och rutiner inte alltid är bättre. Vår djupa kunskap om regler och riskhantering gör att vi kan hjälpa våra kunder att strömlinjeforma sina säkerhetsledningssystem. Efter flera decennier av ökande krav på dokumentation har många ledningssystem svällt över bredden. Vi vet vad som är viktigt och vad som inte är det och kan hjälpa till med att forma ett säkerhetsarbete som matchar vår moderna komplexa värld.
Vi tackar Joel för denna gången och kommer att komma tillbaka till frågeställningar, förhållningssätt och effekter av ett nytt och uppdaterat säkerhetstänk. Ett begrepp som t ex. poppar upp i diskussionen och låter intressant att utveckla vidare är Resilience Engineering. Skulle kunna vara nästa tema? Den som läser får se.
För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår