Riskhantering i projekt - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Riskhantering i projekt

På rätt sida om risk

Genom att arbeta proaktivt med riskhantering, minimeras fel som leder till ökade kostnader och förseningar i projekt och/eller verksamheten. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder sätta sig på rätt sida risk, det gör vi varje dag – året runt!

Play

Riskhantering

Vi arbetar proaktivt med våra kunder för att förebygga problem i projekt eller i verksamheten. Men allt kan man inte förutse eller prioritera att ha planer för – såsom Corona-virusets påverkan på människor, verksamheter och samhället som vi ser just nu. Vi kan dock fortfarande arbeta proaktivt i en oväntad situation genom att se över arbetet framåt och då kunna sätta in åtgärder för att minimera påverkan. Det handlar bland annat om att kunna jobba framåt, bibehålla kvalitet, upprätthålla en trevlig arbetsmiljö digitalt och se över vilka spelregler som behövs för ett effektivt arbete. För att stötta upp och hjälpa till med att sortera och prioritera har vi tagit fram en smidig workshop, som kan genomföras online, där vi kan stötta verksamheten i att komma vidare.

Projektriskhantering

Projektriskhantering är en central del av våra kunders verksamhet, oavsett verksamhetstyp då nästan alla jobbar i projektform idag. Vi stöttar våra beställare med planering och analyser för att minimera risk och brister i genomförandet av projekt. Vi hjälper även till med lärande- och återföringsprocessen till och inom projektorganisationen men även till beställarens verksamhet.

Folkmassa Riskhantering

Insatsplanering

Insatsplanering handlar om att vara förberedd vid brand eller annan olycka så att räddningstjänsten och verksamheten kan genomföra en snabb, säker och effektiv insats. Briab hjälper kunder med såväl upprättande av fysiska och digitala insatsplaner men ännu viktigare hjälper vi till med den centrala insatsplaneringen.

Rikshantering

Krisledning

Briab erbjuder krisledning till kunder inom en rad olika verksamhetstyper; dagligvaruhandel, tillverkande industri, byggindustrin m.fl. Våra kunder har olika behov då verksamheterna har olika utmaningar, men en central del är att vi stöttar upp som en extern resurs med expertis inom området innan, under och efter en kris sker.

Risk Manager

Våra experter är ett resursstöd när du ska definiera, utveckla eller verka i rollen som Risk Manager. Rollens ansvar omfattar den övergripande riskhanteringen i verksamheten. I det ingår att säkerställa både interna och externa kravställningar ihop med rationell riskhantering.

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår