Riskhantering i projekt - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Riskhantering i projekt

Projektriskhantering tar din verksamhet och dina projekt till rätt sida av risk

Genom att arbeta aktiv och i nära samarbete med våra uppdragsgivare förebygger vi risker, problem, förseningar och skenande kostnader i projekt. Att leva med risker i vardagen bidrar till osäkerhet, som i sin tur kan leda till felaktiga eller inga beslut alls. Vi jobbar proaktiv med att identifiera risker för att löpande komma med konkreta planer på hur att verksamheten och projekten alltid ska kunna befinna sig på rätt sida om risk. Genom konkreta åtgärder minimeras oönskad påverkan, gör dess konsekvenser förutsägbara och möjliga att förhindra. Vår drivkraft är att hjälpa våra kunder att sätta sig på rätt sida av risk.

briab-risk-projekt

Projektriskhantering

Risk och osäkerhet följer med alla byggnationsprojekt, från första pennstreck till förvaltningskedet. Briabs team har mångårig erfarenhet att i samverkan med byggherren eller projektledning, uppfatta, bedöma och hantera riskområden i projektets alla skeden. Projektriskhantering är en central del av våra kunders verksamhet, oavsett verksamhetstyp då nästan alla jobbar i projektform idag. Vi stöttar våra uppdragsgivare med planering och analyser för att minimera risk och brister i genomförandet av projekt.

Vi tar ansvaret för:

  • Erfarenhetsåterföring
  • Analys och utvärdering
  • Konsekvensutredning
  • Åtgärdsplaner och handlingsalternativ
  • Kostnadsbedömningar
  • Myndighetskontakter
  • Förhandlingsstöd
  • Kommunikations- och återkopplingsansvar
briab-riskutredning-samhällsplanering

Insatsplanering

I anslutning till projektriskhantering stöttar vi även kring insatsplanering. Insatsplanering handlar om att vara förberedd för olika risker såsom brand eller annan olycka, så att Räddningstjänsten och verksamheten kan genomföra en snabb, säker och effektiv insats. Briabs experter hjälper till med att upprätta fysisk och digitala insatsplaner. Men ännu viktigare, vi hjälper till att implementera insatsplanerna.

briab-konferensrum-fysisk-sakerhet

Krisledning

Briab erbjuder krisledning inom en rad olika verksamhetstyper; dagligvaruhandel, tillverkande industri, byggindustrin m.fl. Våra uppdragsgivare har olika behov då verksamheterna har olika utmaningar. En central del är att vi stöttar upp som en extern resurs med expertis inom området innan, under och efter att en kris uppstår.

Se intervjun med Ebba och Erik som berättar om hur vi ser på riskhantering

För att ge dig en snabb överblick och förståelse kring hur vi ser på riskhantering lät vi intervjua två av våra riskexperter. Unnad dig en kopp kaffe och luta dig tillbaka under tre och en halv minut.

Play

Vår största drivkraft är att hjälpa våra uppdragsgivare till rätt sida av risk. Tveka inte att höra av dig oavsett vilken fråga du har.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår