Briabs ledning och styrelse - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Briabs ledning och styrelse

Briabs ledning och styrelse

Ledningsgrupp

Briabs ledningsgrupp, ledd av koncernens VD Björn Wulff,  har som uppgift att följa och styra den dagliga driften inom koncernens olika verksamheter. Arbetet skall säkerställa att verksamheten utvecklas enligt koncernens strategiska planer för att uppnå satta mål.

Briabs ledningsgrupp består av medarbetare med med olika ansvars- och expertisområden och från organsiationens funktionella grupper.

 

 

 • Björn Wulff

  VD

 • Anders Utterström

  CFO

 • Johan Norén

  Chief Revenue Officer

 • Kajsa Boström

  Affärschef Brand & Risk

 • Ida Johansson

  Affärschef Säkerhet

 • Daniel Friberg

  Affärschef Förvaltning

 • Fredrik Hellgren

  Business Development Director

 • Henrik Good
  Henrik Good

  Senior Advisor - Fysisk säkerhet

 • Michael Strömgren

  Innovationschef

 • Oskar Ekberg

  Brandskyddsprojektör

 • Mikael Holm

  IT-chef

 • Britta Sjölund

  Head of people and culture

Briabs styrelse

Briabs styrelse leds av ordförande Rikard Appelgren och består av ledamöter från Briabs ägargrupp, branschexperter och medarbetare.

 • Rokard Appelgren
  Rikard Appelgren

  Styrelseordförande

 • Henrik Blomé

  Styrelseledamot

 • Fredrik Hiort

  Senior partner / Styrelseledamot

 • Keiward Pham

  Styrelseledamot / Investment Director Alder

 • Lotta Wibeck

  Styrelseledamot

 • Anna Bergström

  Styrelseledamot

 • Peter Nilsson

  Brandskyddsprojektör / Styrelsesuppleant

 • Maja Förberg

  Styrelsesuppleant / Investment analyst, Alder

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår