Briab välkomnar motionen om att studera förutsättningarna för att införa krav på BIM i Sverige - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

Briab välkomnar motionen om att studera förutsättningarna för att införa krav på BIM i Sverige

Den första oktober lämnades motionen Införande av krav på BIM in till riksdagen av Adnan Dibrani (S). Motionen föreslår att riksdagen tar beslutet att förutsättningarna för att införa krav på BIM i Sverige ska utredas. Vi på Briab välkomnar motionen och uppmanar riksdagen att ställa sig bakom den.

Briab välkomnar Riksdagens utredning om BIM krav i Byggindustrin

BIM som digital arbetsmetod har funnits som koncept inom byggbranschen under hela 2000-talet och under årens lopp har allt fler industrier inom byggbranchen anslutit sig. Nu senast i raden har branddisciplinen anslutit sig till digitaliseringsresan. På Briab har vi i många år förstått att BIM är vägen framåt för hela byggbranschen och drivit flera initiativ för att påskynda utveckling och bidra till kunskapsläget inom vår egen disciplin. Vi arbetar internationellt och ser att många länder arbetar strategiskt för att stärka digitaliseringen inom byggområdet. Länder som Storbritannien är redan på väg att kravställa BIM och digitala nyckeldata för brandskydd.

Den obrutna informationskedjan

De digitala arbetsprocesser som BIM är innebär ökad förbättrad kommunikation mellan discipliner och ett arbetssätt där alla aktörer har tillgång till samma data. Denna data som är också levande och ständigt uppdaterad. Den detaljprecision som kommer med BIM-processer minimerar missuppfattningar och misstag liksom förseningar och extra kostnader. Arbetsprocessen gör det också möjligt för viktig byggnadsinformation att bevaras för framtida underhåll. Alltså är det inte bara i byggnadsprocessen som kvaliteten stärks utan också under förvaltning och innehav. Det i sin tur kommer innebära trygga levnadsmiljöer för boende och verksamma som både är klimatsmarta och ekonomiskt hållbara.

Från forskning till verklighet

För att bidra till vår egen branschutveckling har Briab lett och deltagit i viktiga utvecklingsprojekt för digitalt brandskydd. Vi har också själva tagit initiativet till att utveckla digitala verktyg nödvändiga för att kunna arbeta med digital brandskyddsinformation i och med produkten Bimfire Tools. I och med motionens framläggande hoppas vi på att även fler aktörer ser nyttan i ett övergripande BIM-arbete i hela branschen och att riksdagen prioriterar frågan.

Vill du vet mer om vad vi gör inom digitalisering på Briab är du alltid välkommen att höra av dig.

Bästa hälsningar
Björn Wulff

ps. det finns mycket att läsa i ämnet här på briab2018.staging.wpengine.com, t ex detta:

Därför ska brandskydd vara en självklar del i BIM-processen

 Så tar vi in brandskydd i BIM-processen

Det här behöver göras för att brandskydd ska bli en del av BIM-processen

Digitalisering och kulturskifte – två av byggbranschens viktigaste framgångsfaktorer

Vägen framåt för ett bättre, smartare brandskydd

Den obrutna informationskedjan för brandskydd

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår