Utbildning - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Utbildning

Lärande för ett hållbart samhälle

I vårt föränderliga och allt mer komplicerade samhälle blir det livslånga lärandet avgörande för individer och företag. Kunskap måste omvärderas, förnyas och utvecklas för att bidra till vår gemensamma resa mot ett hållbart och tryggt samhälle.

Briab Academy

Sverige är ett av de land i världen som bland den vuxna befolkningen har de högsta deltagarsiffrorna (per capita) i olika former av studier. Mycket beror på att fler aktörer, än de traditionella utbildningsgivarna, idag erbjuder kunskap och lärande. Och bland dem finns vi på Briab. Briab Academy är samlingsbegreppet för det vi erbjuder våra kunder och omvärlden inom kunskaps- och kompetensutveckling, såväl som vårt interna fortbildningsarbete .

Kunskap visar oss till rätt sida av risk

På Briab erbjuder vi ett stort utbud av kvalificerade utbildningar och tillgång till kunskapsinhämtning. Genom en gedigen teoretisk grund förfinad av erfarenhet och praktisk prövning kan vi tillhandahålla ett brett erbjudande, inte minst genom Briabs egna Forskning och Utvecklingsavdelning.  Genom vår samverkan med både akademin och internationell forskning håller vi vårt kunskapserbjudande aktuellt och på högsta nivå.

I menyn till vänster presenteras de olika utbildningar Briab erbjuder.

Vi anpassar efter ditt behov

Innehåll, plats, tid och omfång av utbildningsinsatser kan variera beroende på behovet och naturligtvis dina/era förkunskaper. Ta ett möte med någon av våra utbildningsansvariga och låt oss vara kreativa tillsammans.

 

För mer information, kontakta:
Dela eller skicka till en kollega

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår