”Fasaden smälte” - höghusbranden i Milano - Briab - Brand, Risk & Säkerhet

Nyhet

”Fasaden smälte” - höghusbranden i Milano

Under söndagen bröt en brand ut i 18-våningars bostadshuset Torre Del Moro i Milano. Branden startade som en ”normal” brand i en lägenhet på 15 våningen men eskalerade så snabbt att hela huset var övertänt på mindre än 15 minuter. Enligt uppgifter bor ett 70 tal familjer i den 60 meter höga byggnaden. Lyckligtvis, med hyresgästers snabba reaktion och hjälp, evakuerades samtliga som var hemma utan allvarliga skador. De tidiga undersökningarna tyder på att husets fasadbeklädnad smälte under branden, troligtvis likt den förödande branden i London 2017 som kostade över 70 liv.

Branden i Milano

Likheter med Grenfell 2017

Den inledande undersökningarna pekar på ett antal orsaker till den massiva och oväntat våldsamma branden. Dels säger observationer, som t ex. videoupptagningar från branden, att branden spred sig ”onaturligt” uppifrån och neråt. Det såg i det närmaste ut som att det fanns ett aktivt bränsle i fasaden, där komponenter i fasadbeklädnaden misstänks ha givit upphov till en sk. ”skorstenseffekt”. Det finns även misstankar om att brister i montering och byggnation av fasadelement har bidragit till den snabba brandspridningen. Något som visat sig varit orsakande i den ödesdigra Grenfellbranden i London 2017.

”Fasadbeklädnaden var inte lämplig. Lagen kan inte bara rekommendera, utan måste även kräva att byggnader har brandsäkra fasadmaterial” säger Angelo Lucchini, professor i teknisk arkitektur vid Politecnico di Milano.

Brandskyddsystemet ur spel?

En annan del av den påbörjade utredningen gäller brandbekämpningssystemet, som delvis verkar ha varit ur funktion. Några av invånarna rapporterade att sprinklerventilerna mellan femte och tionde våningen inte fungerade. Brandmännen själva kunde inte använda det interna systemet och möttes t ex. av nödtrappor fyllda av rök, trots att branddörrarna borde ha förhindrat det.

Hur kombinerar vi innovation och hållbarhet med brandsäkerhet?

Den stora frågan är nu, efter ytterligare en stor och olycksbådande brand, hur vi går vidare med våra lärdomar och vårt agerande framåt. I Sverige står vi inför en stor uppdatering av våra byggregler, där vi tvärtemot professor Lucchini, vill satsa på färre förbud och mer egenansvar och funktionskrav för branschen. Något vi på Briab ser som centralt och avgörande för att öka både hållbarhet och effektivitet i en byggbransch som verkligen behöver det. Hur vi kan kombinera det med bibehållen säkerhet och trygghet för de boende och samhället är vår och branschens stora utmaning.

Läs mer om det vi hittills tänkt och skrivit i frågan och följ oss noga för vi jobbar med frågan hela tiden. Du finner ett antal artiklar här i högerspalten bredvid

Michael Strömgren
Johan Norén

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@briab.se.

Briab – Brand & Riskingenjörerna AB förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Jag förstår